Skaityti8481 kartai

Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)

Lietuvos archyvų departamentas
http://www.archyvai.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
http://www.lnb.lt/

Vilniaus universiteto biblioteka
http://www.mb.vu.lt/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
www.mab.lt

Lietuvos nacionalinis muziejus
http://www.lnm.lt/

Maironio muziejus ir jo filialai
www.maironiomuziejus.lt

Portalas „Lietuvos muziejai”
www.muziejai.lt

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
https://blog.lnb.lt/rkrs/

Rokiškio krašto muziejus
http://www.muziejusrokiskyje.lt/

 

Institutai, departamentai, asociacijos

Kultūros paveldo departamentas
http://www.kpd.lt

Lietuvos istorijos institutas
http://www.istorija.lt/

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
http://www.genocid.lt

Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas
www.llti.lt

Lietuvos muziejų asociacija
www.museums.lt

VDU Lietuvių išeivijos institutas
http://www.iseivijosinstitutas.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://www.vlkk.lt/

Istorinės atminties akademija
http://www.iaa.lt/lt

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
www.lbks.lt
 

Katalogai, paieškos sistemos, duomenų bazės ir kt.

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
https://ibiblioteka.lt/metis/

Lietuvos akademinė elektroninė bilioteka eLABa
http://www.lvb.lt

Lituanistikos duomenų bazė
http://www.lituanistikadb.lt

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“
http://www.aruodai.lt/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) elektroninis archyvas
http://elibrary.mab.lt/

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS
https://www.limis.lt/pradinis

Lietuvių išeivijos archyvinio palikimo duomenų bazė
http://www.archyvai.lt/lt/iseivijos-fondai.html

Elektroninio archyvo informacinė sistema
http://eais-pub.archyvai.lt/eais/

Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė
http://www.šaltiniai.info/

Virtualus istorijos žinynas
www.istorikas.lt

Virtuali istorinė Lietuva: LDK
http://www.ldkistorija.lt/

Europos mokslinių bibliotekų susivienijimas
https://www.cerl.org/

 

Suskaitmeninti dokumentai

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka
http://www.knygadvaris.lt/

Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos
http://atmintis.mb.vu.lt/

Lietuvių kalbos instituto suskaitmeninti senieji lietuviški raštai – XVI-XVII a. šaltiniai
http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Proveniencijų duomenų bazė
http://proveniencijos.lnb.lt/

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių sk. Pergamentų kolekcija
http://pergamentai.mch.mii.lt/

Suskaitmenintas religinės ir tautinės kultūros žurnalas "Laiškai lietuviams"
http://www.laiskailietuviams.lt/

KGB veikla Lietuvoje (archyviniai dokumentai ir kt.)
http://www.kgbveikla.lt

 

Virtualios parodos

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda
http://alka.mch.mii.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos virtualios parodos
http://www.eparodos.mb.vu.lt/

Lietuvos skautai – Virtuali Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda
http://www.archyvai.lt/exhibitions/skautai/paroda.htm

Sūduvos krašto istorijos šaltiniai – Virtuali Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda
http://www.archyvai.lt/exhibitions/suduva/sarasas.htm

 

Enciklopedijos

Lietuvių tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija
http://identitetas.mch.mii.lt/Index.asp

Lietuvių enciklopedija (Bostonas)
http://lituapedija.net/


Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimas. 1918–1940 m. teisės aktai
http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.forma_l
 

Skaitmeninės bibliotekos

Lietuvos virtuali elektroninio paveldo sistema
www.epaveldas.lt

Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“
http://www.pasvalia.lt/

Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninė biblioteka
https://www.muziejusrokiskyje.lt/skaitmenine-biblioteka

Skaitmeninė Panevėžio kraštotyros muziejaus biblioteka
http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/skaitmenine-biblioteka

Pasaulio skaitmeninė biblioteka
http://www.wdl.org/

Europos skaitmeninė biblioteka
http://www.europeana.eu/portal/

Rusijos Federacijos nacionalinė elektroninė biblioteka
https://нэб.рф

Lenkijos skaitmeninė biblioteka
https://polona.pl/

Vatikano skaitmeninė biblioteka
https://digi.vatlib.it/

 

Elektroniniai leidiniai

Lietuvos istorijos laikraštis
www.voruta.lt

Laikraštis „Memeler Dampfboot”, 1857–1940
http://memel.klavb.lt/

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija” elektroninė versija
www.genocid.lt/Leidyba/zurnalas.htm

VU Istorijos fakulteto leidinys „Lietuvos istorijos studijos”
http://www.lis.if.vu.lt/

Vilniaus universiteto leidžiama „Knygotyra” – tęstiniai mokslo darbai
https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra

Leidinių „Literatūra ir menas”, „7 meno dienos”, „Nemunas” elektroninės versijos, interaktyvus Lietuvos žemėlapis www.maps.lt, kita pažintinė informacija
www.culture.lt

Pasaulio ir lietuvių autorių knygos lietuvių kalba
http://katekizmas.group.lt/

 

Istorijos, kultūros  puslapiai

Kauno tvirtovė (istorija, žemėlapis, nuotraukos)
http://atfort.kaunas.lt/kauno-tvirtove/

LITUANUS moksliniai Lietuvos istorijos straipsniai anglų kalba
http://www.lituanus.org/main.php?id=search-articles-history

Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
www.lietuvospilys.lt

Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas
http://www.kernave.org/

Viduramžių Lietuvos istorija
http://viduramziu.istorija.net/

Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas
http://www.ziemgala.lt/

Žydai Lietuvoje
http://litvakai.mch.mii.lt

 

Senieji žemėlapiai

LithuanianMaps.com
http://www.lithuanianmaps.com/index.html

Трехверстовки Ковенской губернии. Онлайн на ЭтоМесто.ru
http://www.etomesto.ru/shubert/?guberniya=10#st3

Топографическая карта Украины, России, Беларуси
https://maps.vlasenko.net/?lat=54.96&lon=23.77&addmap2=smtm1000&s=klaipeda&addmap1=smtm100

WWII Aerial Photos and Maps (šiuo metu neveikia)
http://www.wwii-photos-maps.com/index.html

Library of Congress. Collections with Maps
https://www.loc.gov/maps/collections/

Daugiausiai skaityta