Skaityti8012 kartai

 

Nemokamos paslaugos 

 
  • Išduodame LIBIS skaitytojo pažymėjimą 
  • Skoliname naudotis skaitykloje įvairių rūšių leidinius iš skyriaus fondo 
  • Mokome ir konsultuojame lankytojus arba grupes kaip naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais, duomenų bazėmis) 
  • Atsakome į informacines skaitytojų užklausas 
  • Vedame ekskursijas Senųjų spaudinių ekspozicijoje ir supažindiname su K. Donelaičio g. 8 pastato istorija. Ekskursijos užsakomos: tel. (8 37) 32 43 76, el. paštu  
  • Vedame edukacijas „Knygos kelias“ ir „Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“
  • Vertingiausią fondo dalį pristatome parodose bei skyriaus svetainėje knyga.kvb.lt 
  • Suteikiame nemokamą interneto prieigą 

Daugiausiai skaityta