Vienos knygos parodos - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Satyros ir humoro savaitraštis „Kuntaplis“ – ilgiausiai išsilaikęs humoristinis periodinis leidinys, leistas Kaune 1933 07 02 – 1940 12 15. Leidinio redakcijos ir administracijos adresas iš pradžių buvo Kaune, Raseinių g. 11, vėliau – Putvinskio g. 6; K. Donelaičio g. 55. Išleidus 1934 m. gegužės 13 d. leidinį ir iki pat leidybos pabaigos redakcija įsikūrė adresu Maironio g. 14. Laikraštis buvo spausdinamas Kaune, M. Adomavičiaus spaustuvėje, nuo 1934 m. iki 1939 m. – kooperatinėje „Raidės“ spaustuvėje. 1939...
Atnaujinta 2021-03-18 08:18
Knygynas „Antikvariatas“ 1929 m. išleido J. Kačiulaičio (tikroji autoriaus pavardė – S. Tamulaitis) poemą „Meilė trims kavalieriams“. S. Tamulaičio slapyvardį (J. Kačiulaitis) mūsų laikais išaiškino rašytojas, literatūros kritikas L. Gudaitis. „Meilė trims kavalieriams“ – pirmoji tarpukariu Marijampolės gimnaziją baigusio S. Tamulaičio, vėliau žinomo rašytojo ir žurnalisto, knyga. Tačiau kūrinys dėl tariamos pornografijos užpykdė dvasininkus ir kitus moralės sergėtojus. Knygos autorių teismas nubaudė 70 litų...
Atnaujinta 2021-03-18 08:19
„Kłosy“ („Varpos“) – savaitinis iliustruotas žurnalas, skirtas mokslui, menui ir literatūrai, leistas 1865–1890 m. Varšuvoje. Pradėtas leisti 1865 m. liepos 5 d. (leidimas gautas 1865 m. gegužės 12 d.). „Kłosy“ leidėju buvo žydų kilmės Varšuvos leidėjas ir knygininkas F. S. Leventalis. „Kłosy“ įkūrėjais laikomi V. Japovičius (administratorius), S. Leventalis (leidėjas), V. Ostrovskis (pirmasis redaktorius), Z. Vojcickis (redaktoriaus pavaduotojas). Jau 1866 m. liepos mėnesį redakciją paliko V. Japovičius ir Z...
„Savivaldybė“ – mėnesinis žurnalas savivaldybių darbuotojams, leistas 1923 06–1940 08 Kaune. 1923–1934 m. leido Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentas, nuo 1935 m. – Lietuvos miestų sąjunga. Redakcijos ir administracijos adresas anksčiau buvo Kaune, Laisvės al. 9, nuo 1933 m. 5 numerio – Gedimino g. 29 (Savivaldybių departamente, 3 a.). Nuo 1935 m. adresu Laisvės al. 6, Kaune Apskrities savivaldybės rūmuose žurnalą leido Lietuvos miestų Sąjunga (nuo 1936 m. 8 numerio – Laisvės al. 5-1). Leidin...
„Savaitė” buvo populiarus, kas savaitę (1942–1944 m.) leistas bei temų įvairove pasižymintis žurnalas. Žurnalo, ėjusio 1940 metų sausio – birželio mėn. (išėjo 23 Nr.) ir nuo 1942 m. birželio 18 d. iki 1944 m. liepos 1 d., redaktoriumi ir leidėju buvo žurnalistas, žurnalo „Trimitas“ ir laikraščio „Mūsų kraštas“ redaktorius, laikraščio „Mūsų Rytojus“ redakcijos sekretorius Kazys Obolėnas (1898-1966). Redakcijos adresas pirmiau buvo Mickevičiaus g. 19 (Kaune) ir A. Jakšto g. 3 (Vilniuje), o nuo Nr. 5 – Gedimino...
Atnaujinta 2021-03-18 13:24

Daugiausiai skaityta