Vienos knygos parodos - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Lenkų poetas, dramaturgas, vertėjas, literatūros istorikas Aloyzas Felinskis (1771 Lucke – 1820 02 23 Krzemienec) kilęs iš bajoriškos Felinskių giminės, turėjo herbą Farensbach, buvo Lenkijos himno „Bože cos Polske“ pirmos versijos autoriumi (atsp. 1816 m. liepos 20 d. laikraštyje „Gazeta Warszawska“).1 Mintis parašyti eiliuotą pjesę apie Barborą Radvilaitę jam kilo susižavėjus jos romantiška meilės istorija bei 1809 m. klausantis Liudviko Kropinskio, skaičiusio ištraukos iš savo tragedijos „Ludgarda“ (p...
Kalbininkas, profesorius Juozas Balčikonis (1885–1969) studijavo filologiją Peterburgo universiteto Slavistikos skyriuje. Daugiausia nusipelnė lietuvių leksikografijos srityje. 1930 m. Švietimo ministerijos rūpesčiu įkūrus „Lietuvių kalbos žodyno“ redakciją, J. Balčikonis paskirtas jos vyriausiuoju redaktoriumi, įpareigotas kaupti žodžius iš gyvosios ir raštų kalbos bei pradėti akademinio žodyno rašymą.    Juozas Balčikonis // KTU bibl. Retų leidinių fondas. A 164, atv. 137. Šaltinis. - 1909, Nr. 39...
Žanas Mokleras (Jean Mauclere, 1887 – 1951) – žymus prancūzų rašytojas ir publicistas, kuris 1925 m. ir 1930 m. lankėsi Lietuvoje, populiarino Lietuvos istoriją, geografiją ir kultūrą. Po pirmojo apsilankymo Lietuvoje garsus publicistas 1926 m. išleido kelionių aprašymą „Sous le ciel pale de Lithuanie“ („Po blyškiu Lietuvos dangumi“). Knygos pavadinimas, pasak 2011 m. išleistos studijos apie Ž. Moklerą autoriaus Thierry Laurento, kilęs iš vienos Oskaro Milašiaus parafrazės („C‘est Liêtuva, la Lithuanie, la te...
Juliui Kaupui išėjus paskutiniojo nuotykio ieškoti / Henrikas Nagys // Margutis.-1964, Nr. 5, p. 18. Rašytojo, publicisto, literatūros kritiko Juliaus Viktoro Kaupo (1920 – 1964) vaikystė prabėgo Kaune. Jis gimė 1920 m. kovo 6 d. Kaune, finansininko Juliaus Kaupo ir Emilijos Gedgaudaitės-Kaupienės šeimoje. Užaugo garsiajame banko tarnautojų namo Kaune, Kalnų g. 20 (dabar – V. Putvinskio g. 38) penktame bute. J. Kaupo kambarys buvo paskutiniame namo aukšte, pusiau palėpėjė. Vaikystėje išlandžiotą sodą prie nam...
Satyros ir humoro savaitraštis „Kuntaplis“ – ilgiausiai išsilaikęs humoristinis periodinis leidinys, leistas Kaune 1933 07 02 – 1940 12 15. Leidinio redakcijos ir administracijos adresas iš pradžių buvo Kaune, Raseinių g. 11, vėliau – Putvinskio g. 6; K. Donelaičio g. 55. Išleidus 1934 m. gegužės 13 d. leidinį ir iki pat leidybos pabaigos redakcija įsikūrė adresu Maironio g. 14. Laikraštis buvo spausdinamas Kaune, M. Adomavičiaus spaustuvėje, nuo 1934 m. iki 1939 m. – kooperatinėje „Raidės“ spaustuvėje. 1939...
Atnaujinta 2021-03-18 08:18