Vienos knygos parodos
Populiarus tarpukario periodinis leidinys – liberalios krypties, nepartinis, gerąja prasme bulvarinis žurnalas „Naujas žodis“ – pradėtas leisti Rygoje (1925–1933 m.). 1927 m. jo redakcijai persikėlus į Kauną iš mėnesinio tapo dvisavaitiniu leidiniu, įvairėjo jo turinys ir forma. Tobulinant žurnalą išaugo jo leidybos kaštai ir poreikiai. Reikėjo daugiau bendradarbių, geresnės technikos, savos spaustuvės ir cinkografijos. Be to, „Naujo žodžio“ bendradarbių ir skaitytojų poreikių vien tik šis žurnalas jau nebega...
Leidimas spausdinti iliustruotą literatūros, mokslo ir politikos savaitraštį „Lietuvių laikraštis“ (1904 12 01–1906 01 19, Peterburgas) buvo gautas 1904 metų spalio pradžioje. Pirmas legalus periodinis leidinys panaikinus spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą išėjo tų pačių metų gruodžio 1-ąją! Nuo 1905 liepos 29-osios „Lietuvių laikraštis“ ėmė leisti ir savaitinį, ūkininkams skirtą politikos bei ūkio priedą „Lietuvių Laikraščio Lapelis“. „Lietuvių laikraštį“ leido Peterburgo Lietuvių ir žemaičių labdarybės...
Karl Hengel knyga – vadovas savarankiškam pramoginių šokių mokymuisi ir žaidimams su šokių elementais. Šio vadovo vokiečių kalba buvo išleisti penki leidimai – 1930, 1935, 1937, 1938 ir 1940 metais. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje turime trečiąjį 1937 m. leidimą vokiečių kalba. Lietuvių kalba pagal K. Hengel ir kito autoriaus F. Diselhorst  vadovėlius buvo išleista nedidelė knygelė „Šokių vadovėlis“ , bet joje panaudota tik įvadinė knygos dalis – lėtojo anglų valso, tango bei fokstroto aprašymai....
Reklaminiame leidinyje lietuvių ir vokiečių kalbomis „Siuvamosios mašinos: išsivystymo istorija“ trumpai apžvelgiama siuvamosios mašinos raida nuo pat jos atsiradimo, tačiau pagrindinis dėmesys knygelėje skirtas Singer siuvimo mašinoms. Iš tiesų tai žinomiausia siuvimo mašinų gamybos kompanija, lėmusi šio verslo raidą visame pasaulyje. Singer pavardė dabar yra tarsi siuvimo mašinos sinonimas, o šios kompanijos siuvimo mašinos paplitusios visame pasaulyje. Singer siuvimo mašinų sėkmingo verslo pradžia siejama...
Daugelis mūsų savo kelią į knygų pasaulį pradeda nuo elementorių. Gražios iliustracijos, skiemenimis parašyti žodžiai – tokie pirmieji atsiminimai iš mokyklos vadovėlių. Elementorių istorija siekia seniausius laikus, tačiau dabar susipažinkime su lenkų pedagogo, švietimo veikėjo Marian Falski vienu populiariausių ir ilgaamžiškiausių lenkų kalbos elementoriumi, kuris naudojamas iki pat šių dienų. Elementarz powiastkowy dla dzieci / Marjan Falski ; z obrazkami Kamila Mackiewicza. – Kowno : Księgarnia „Stella“,...