Vienos knygos parodos
Laikraštis „Das neue Litauen“ pradėtas leisti 1917 m. spalio 25 d. Berlyne. Jo iniciatorius ir steigėjas buvo išeivis iš Lietuvos,  kalnakasybos inžinierius, baronas Fridrichas fon Ropas (1879–1964). Jis dar 1916 m. kovo mėnesį įsteigė antirusiškos propagandos organizaciją „Rusijos svetimtaučių lyga“. Laikraštis „Das neue Litauen“ buvo šios organizacijos veiklos tąsa ir siekė Lietuvos valstybingumo. 1917 m. lapkričio 30 d. šį laikraštį perėmė susikūrusi Vokiečių-lietuvių draugija, kurios tikslas buvo nuo...
Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“ pasirodė 1938 metais vasarą, minint šio kalbininko 20 metų kultūrinio darbo patirtį ir 40 metų amžiaus sukaktuves. Šio veikalo redaktorius buvo mokytojas, vertėjas Juozas Sužiedėlis. Minint S. Dabušio kūrybinio darbo jubiliejų buvo nuspręsta surinkti visas rašytojo, kalbininko knygų recenzijas ir pasisakymus apie jo veiklą, jubiliejinius straipsnius ir linkėjimus. Rengiant knygą tekstų autorius S. Dabušis pasidalino nuotraukomis, knygų ir...
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje yra vienintelis Lietuvoje 1937 metais birželio 12 dieną išleisto žurnalo moterims „Moters magazinas“ egzempliorius. Žurnalo redaktorius ir leidėjas buvo teatro artistas, šaulys Stasys Šiugžda (g. 1908 12 13 Kaune, mirties data nežinoma). Stasio Šiugždos redaguotas žurnalas „Moters magazinas“ buvo išspausdintas C. Kagano spaustuvėje 1937 metais birželio 12 dieną. Užrašas „Konvalijos leidinys“ jame buvo užtušuotas ir jį pakeitė kitas – „Le...
Lietuvą pamilęs šveicaras Juozas Eretas (1896–1984) buvo Lietuvos telegramų agentūros ELTA steigėjas ir pirmasis vadovas, Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. VDU) dėstytojas, profesorius, literatūros istorikas. Į Kauną jis atvyko 1919 m., po dviejų metų gavo Lietuvos pilietybę, o 1925 m. vedė lietuvę Oną Jakaitytę. Su Lietuva savo gyvenimą J. Eretas susiejo 1917 m. pabaigoje, pradėjęs dirbti informacijos biure (ELTA), bei nuo 1918 m. kartu su Mikeliu Ašmiu redaguodamas mėnesinį laikraštį „Litauen“. Mokslininka...
Vincenta Zavadska (apie 1824–1894), būdama Vilniaus spaustuvininko ir knygininko Aleksandro Žolkovskio duktė bei spaustuvininko, leidėjo Adomo Zavadskio žmona, turėjo galimybę lankytis Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos ir kitų šalių dvaruose bei išbandyti ir įvertinti skirtingų šalių virtuves. Tai ji ir darė! O 1858 m. (ne 1854 m., kaip daug kur literatūroje teigiama) išleido kulinarijos knygą „Kucharka litewska“ („Lietuvos virėja“), kurioje asmeninę patirtį bei surinktų įvairių šalių virtuvių receptu...