Žanas Mokleras (Jean Mauclere, 1887 – 1951) – žymus prancūzų rašytojas ir publicistas, kuris 1925 m. ir 1930 m. lankėsi Lietuvoje, populiarino Lietuvos istoriją, geografiją ir kultūrą. Po pirmojo apsilankymo Lietuvoje garsus publicistas 1926 m. išleido kelionių aprašymą „Sous le ciel pale de Lithuanie“ („Po blyškiu Lietuvos dangumi“). Knygos pavadinimas, pasak 2011 m. išleistos studijos apie Ž. Moklerą autoriaus Thierry Laurento, kilęs iš vienos Oskaro Milašiaus parafrazės („C‘est Liêtuva, la Lithuanie, la terre de Gedymin et de Jagellon. Le ciel tiède et pâle de la pensive contré qui s‘ouvre devant nous [...]“; liet. „Tai Lietuva, Gedimino ir Jogailos žemė. Prieš mus atsiveria šiltas, blyškus šalies dangus“). Šiai ir kitoms Ž. Moklero knygoms didžiulę įtaką turėjo O. Milašiaus lituanistinė ir politinė publicistika. 
 
Knygoje „Po blyškiu Lietuvos dangumi“ (1926) kelionių aprašymai gausiai iliustruoti Lietuvos ir jos žmonių vaizdais. Dėl knygoje įdėtų autoriaus darytų nuotraukų leidinys dar vertingesnis. Spaudinyje glaustai apžvelgta Lietuvos istorija iki Nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. ir vėliau (iki 1924 m.). Didžioji knygos dalis skirta kelionės atsiminimams, kuriuose pateikta daug asmeninių autoriaus įspūdžių apie tai, ką jis keliaudamas po Lietuvą valgė, gėrė, ką matė, su kuo susitiko ir apie ką kalbėjo. Nevengiama paminėti įspūdžių apie ragautą krupniką, midų, užsiminta apie susitikimą su Miku Petrausku ir Marijona Rakauskaite Operos bufete prieš „Toskos“ spektaklį. 
 
Sous le ciel pale de Lithuanie : [Po blyškiu Lietuvos dangum] / Jean Mauclere ; avec 43 gravures hors texte et deux cartes en couleurs bandeaux de K. Simonis.-Paris : Librairie Plon, 1926, virš.
Ž. Mokleras viešėjo Kaune, Vilkaviškyje, Raudondvaryje pas grafus Tiškevičius, Jiezne, Alytuje, Seirijuose, Birštone, Pažaislyje, Vilniuje, Veliuonoje, Klaipėdoje ir jos apylinkėse, Palangoje ir jos apylinkėse, Plungėje (pas Oginskius ir kt.), Telšiuose ir kitose Lietuvos vietose. Knygoje yra keletas padavimų ir legendų apie aprašytas vietoves, paminėtos vietinės įžymybės, bažnyčios, gražūs vaizdai. Kelionių aprašymuose įpinama nemažai pokalbių su lydinčiais asmenimis, pristatant vieną ar kitą objektą nevengiama ekskursų į praeitį. Skyrelis apie dvasininkiją bei žydus pradedamas gražiomis Kauno garnizono bažnyčios (Soboro) ir Katedros vidaus nuotraukomis, tačiau dauguma vaizdų nesusiję su knygos tekstu. Kelionių aprašymai gana lakoniški, žvelgiant į praeitį dažniausiai apsiribojama kelių datų paminėjimu. 
 
 
1930 m. Ž. Mokleras taip pat parengė Lietuvos istorijos apybraižą „Le Pays du chevalier blanc“ („Baltojo Vyčio šalis“), 1938 m. Paryžiuje išleido lietuvių literatūros apžvalgą „Panorame de la literature lithuanienne contem paraine“ („Dabartinės lietuvių literatūros panorama“). Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje taip pat yra rašytojo romanas „Tiotis aux yeux de mer“ („Tiotis jūros akyse“), išleistas 1925 m. Paryžiuje. Knyga – su autoriaus įrašu I. Jonynui, kuriam dedikuotas ir kitas 1931 m. Paryžiuje išleistas Ž. Moklero leidinys „Gens et routes de Lithuanie“ („Lietuvos žmonės ir keliai“). 1936 m. Paryžiuje išleista rašytojo parengta lietuviškų pasakų knyga „Contes Lithuaniens“ su prancūzų dailininko P. Ruso iliustracijomis. 
 
 
Apie Ž. Moklerą 1958 m. Mičigane išleista S. Jonaičio knyga anglų kalba „Jean Mauclere and Lithuania“ („Žanas Mokleras ir Lietuva“). Prancūzų kalba Paryžiuje 2011 m. išleista elektroninė T. Laurento knyga apie Ž. Moklero gyvenimą ir darbus „Jean Mauclere (1887-1951): une vie d‘ecriture“. Leidinio įžangą parašė tuometinė Lietuvos ambasadorė Prancūzijoje J. Balčiūnienė. Pasak knygos recenzijos autorės, Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros profesorės G. Dručkutės, publicisto Ž. Moklero vardas žinomas tik senosios kartos inteligentams, o didžiulė, neslepiama empatija Lietuvai jo parašytose knygose stebina bei skatina ieškoti to įvairių priežasčių. Viena iš jų – publicisto betarpiškumas, nuoširdus noras pažinti ir pajausti aplinką. Bendraudamas su Lietuvos žmonėmis, rašytojas pamilo ir aplinką, kurioje jie gyveno. 
 
Parodos medžiagą parengė Alvydas Surblys
Redagavo Svetlana Izajeva
Maketavo Monika Lukoševičienė

Daugiausiai skaityta