Paskelbtas Vienos knygos
Skaityti 2885 kartai

Karl Hengel knyga – vadovas savarankiškam pramoginių šokių mokymuisi ir žaidimams su šokių elementais. Šio vadovo vokiečių kalba buvo išleisti penki leidimai – 1930, 1935, 1937, 1938 ir 1940 metais. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje turime trečiąjį 1937 m. leidimą vokiečių kalba. Lietuvių kalba pagal K. Hengel ir kito autoriaus F. Diselhorst  vadovėlius buvo išleista nedidelė knygelė „Šokių vadovėlis“ , bet joje panaudota tik įvadinė knygos dalis – lėtojo anglų valso, tango bei fokstroto aprašymai.

Knygos savininkai

KAVB turimas K. Hengel knygos egzempliorius iš pradžių priklausė esperantininkui, žurnalistui, žurnalo „Litova Esperanto revuo“ redaktoriui Edvardui Medišauskui-Medoniui (1905–1980), įsigijusiam ją iš „Pribačio“ knygyno Kaune. E. Medonis 1959 metais šią knygą užrašė šokių ir fizinio auklėjimo profesoriui Vincui Mintaučkiui. Knygos kelią žymi savininkų palikti ženklai: įrašas priešlapyje Drg. Vincui Mintaučkiui Ed. Medonis 1959.3.8 ir antspaudai E. Medonis Kaunas 19 Litovejo Grybausko 22, El libraro de E. Medonis bei antspaudas antraštiniame knygos puslapyje Šokių ir Fizinio Auklėjimo Profesorius Vincas Mintaučkis.

Vincas Mintaučkis (1888–1972) buvo tarpukaryje Kaune veikusių šokių kursų vadovas, šokių ir fizinio auklėjimo profesoriaus statusą įgijęs kursuose Paryžiuje. Jo vedamų šokių kursų patalpos kelis kartus keitėsi: vykdavo Laisvės alėjoje, po to A. Mickevičiaus, Maironio gatvėse ir kt.  Kursuose buvo mokoma modernių šokių, tokių kaip anglų valsas, tango, fokstrotas, Vienos valsas, kurie propaguojami ir Karl Hengel leidinyje. V. Mintaučkis tarpukaryje organizavo pirmuosius pramoginių šokių konkursus (1935–1938), su pereinamąja taure ir sidabriniais ženkliukais dalyviams.  

Vincas Mintaučkis dar tarpukaryje buvo parengęs „Pramoginių šokių abėcėlės“ rankraštį, o sovietiniais metais planavo jį išleisti. Tikriausiai manydamas, kad K. Hengel knyga pravers V. Mintaučkio rengiamai knygai, E. Medonis ją ir dovanojo garsiam šokių mokytojui. Kiek ji buvo naudinga V. Mintaučkiui, nėra žinoma, nes „Pramoginių šokių abėcėlės“ jis taip ir neišleido.
 

Šokių pamokos

Karl Hengel eksponuojamos knygos įžangoje dėkoja Erikai Šanc už bendradarbiavimą rengiant šį leidinį. Tai ne tik reveransas žaviai kolegei – leidinio nuotraukose įvairių šokių žingsnius, judesius demonstruoja pats autorius su Erika Šanc.

Leidinys skirtas ne tik savarankiškam šokių mokymuisi, bet ir laisvalaikio praleidimui. Šokių pamokoms skirti tik 54 leidinio puslapiai, o likusieji – įvairiems šokių žaidimams. Knygoje aprašyti žaidimai, kaip ir šokių pristatymai, gausiai iliustruoti. Leidinio pradžioje supažindinama su bendraisiais pramoginių šokių principais: laikysena, pakvietimu šokiui, vedimu, pagrindiniais visų šokių žingsniais, muzikos takto pajautimu. Šokių aprašymai pradedami nuo iškilmingo lenkiško šokio polonezo, po to pristatomas fokstrotas, vokiškas valsas, lėtas valsas, tango, taip pat senieji šokiai – polka ir mazurka.

Šokių žaidimai

Didžioji knygos dalis skirta šokių žaidimams, kurie atpalaiduoja, gerai nuteikia, padeda bendrauti ir tuo pačiu palengvina šokių mokymąsi. Kai kurių knygoje aprašytų žaidimų modifikacijos buvo paplitę ir Lietuvoje. Vienas tokių – visiems turbūt gerai žinomas žaidimas kėdžių valsas: poros susodinamos salės viduryje nugara viena į kitą, o kėdžių padedama dviem mažiau, nei yra šokančių porų. Po to šokama ratu aplink kėdes. Kai muzika nutyla, poros turi greit susėsti, o neradusi vietos pora iškrenta.

Įdomus knygoje aprašytas žaidimas – keliaujanti skrybėlė. Šokio metu vedantysis nepastebimai uždeda vienam iš šokančių skrybėlę. Ta pora turi kuo skubiau skrybėlės atsikratyti, uždėdama ją kitai porai, bet tą veiksmą atliekant pora negali pasileisti. Nutilus muzikai pora likusi su skrybėle iškrenta. Knygoje taip pat aprašytas linksmas šokis-žaidimas, kai prie damos kojos pririšamas balionas ir poros šokdama stengiasi koja susprogdinti kitos poros balioną. Pora, kurios balionas susprogsta, iškrenta.

Mokantis šokti labai naudingas trijų kojų šokio žaidimas. Jis tarsi šokėjų išbandymas – kaip jiems pavyks šokti sudėtingomis sąlygomis. Žaidimo metu kairė vyro koja surišama su dešine moters koja. Laimi poros, kurios šoka greitai, energingai ir nenugriūna. Knygos autorius pažymi, kad trijų kojų šokiui geriausiai tinka fokstrotas, bet galima šokti ir valsą.

Knygoje taip pat siūlomi žaidimai tiesiogiai nesusiję su šokiu, bet lavinantys judesių koordinaciją, miklumą, o jų pagrindinis prizas, pasak autoriaus, galįs būti kvietimas šokiui. Tokio žaidimo pavyzdys – arklių lenktynės. Šiam žaidimui reikia medinių arklių, parištų ant 5 m ilgio virvutės, kurios gale 25 cm ilgio pagaliukas. Lenktyniaujama kuo greičiau vyniojant virvutę ant pagaliuko, kad „žirgas“ pirmas pasiektų finišą. Negalima „žirgo“ tempti (tada žaidėjas diskvalifikuojamas).

Šokiui išmokti ir jį gražiai atlikti dažnai reikia kantrybės bei ištvermės. Šias savybes lavina žaidimas įverti siūlą į adatą. Dama laiko burnoje popieriaus juostelę su įsmeigta adata, o vyras stovėdamas priešais ją ant vienos kojos (jos negalima sukeisti) ir nesiremdamas į partnerę, turi įverti siūlą į adatą.

Leidinys įdomus tiek dėl jame esančių savininkų nuosavybės įrašų, tiek dėl savo turinio – juk daugelį aprašytų šokių žaidimų galime pritaikyti ir šiandien. O galbūt netgi išmokti Vienos valsą ar fokstrotą?

Atnaujinta 2021-03-18 15:26

Daugiausiai skaityta