Marian Falski lenkų kalbos elementorius

Paskelbtas Vienos knygos
Skaityti 3177 kartai

Daugelis mūsų savo kelią į knygų pasaulį pradeda nuo elementorių. Gražios iliustracijos, skiemenimis parašyti žodžiai – tokie pirmieji atsiminimai iš mokyklos vadovėlių. Elementorių istorija siekia seniausius laikus, tačiau dabar susipažinkime su lenkų pedagogo, švietimo veikėjo Marian Falski vienu populiariausių ir ilgaamžiškiausių lenkų kalbos elementoriumi, kuris naudojamas iki pat šių dienų.

„Skaitymo ir rašymo mokslas“ – seniausias iki šiol naudojamas elementorius

Prieš sužinodami visas įdomybes apie elementorių, trumpai susipažinkime su jo autoriumi. Marian Falski (1881 12 07 Načo gyvenv., Naugarduko apskr., dab. Baltarusija – 1974 10 08 Varšuvoje) baigė Varšuvos universiteto politechnikos institutą ir gavo inžinieriaus laipsnį. Tačiau dirbdamas mokytoju Krokuvoje susižavėjo pedagogika, ėmė tyrinėti pradžios mokslo metodiką. Šių tyrinėjimų vaisius – 1910 m. parengtas ir išleistas elementorius pavadinimu „Nauka czytania i pisania“ – „Skaitymo ir rašymo mokslas“.
Lenkų pedagogas, švietimo istorikas Ryszard Wroczynski įvertino M.Falski elementorių kaip išskirtinį reiškinį mokyklinių vadovėlių istorijoje, pabrėžė jo skaitymo ir rašymo mokymo novatoriškumą. M.Falski elementorius sumušė elementorių naudojimo mokymuisi ilgaamžiškumo rekordus. Tai seniausias pasaulyje elementorius vis dar aktyviai naudojamas švietimo praktikoje, tiesa, šiuo metu tik kaimyninėje Lenkijoje (Lietuvos lenkai turi kitų, jiems pritaikytų vadovėlių).

Mokymo novatoriškumas

      Pirmas M.Falskio elementoriaus leidimas buvo išleistas su spalvotomis bei juodai baltomis žinomo dailininko Jan Rembowski iliustracijomis, o jo apimtis buvo 112 p. Su vėlesniais elementoriaus leidimais keitėsi ne tik jo iliustratoriai, pavadinimas, bet ir turinys. Elementorius buvo nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į darbo mokykloje praktiką ir elementoriaus naudojimą. Išsireiškimų visuminio suvokimo metodą pakeitė išsireiškimų analizės ir sintezės metodas, mus lydintis jau nuo pirmųjų elementoriaus puslapių. Pasak paties M.Falski, elementorius turėjo, visų pirma, lavinti sklandų, laisvą skaitymą. Nepamirštas ir vaiko suvokimo lavinimas, teigiant, kad tarti reikia taip, kaip tariama, o rašyti taip, kaip rašoma. Elementoriaus tekstai – prasmingi, lengvai suprantami, sudėti iš trumpų, vaikams žinomų posakių, kurie nuolat kartojami, o tekstams sudėtingėjant, įtraukiami vis nauji žodžiai.
Pagrindiniai M.Falski elementoriaus principai – mokytis pradedama nuo paprastų posakių ir sakinių, o ne nuo raidžių. Raidžių pažinimas turi būti posakių analizės produktas. Tekstai skaitymui sudaryti iš vaikams žinomų, pradžioje – daugiausiai vienskiemenių žodžių. Įdomu tai, kad mokymasis pagal šį elementorių turi būti pradėtas nuo rašytinio, o ne nuo spausdinto teksto. Todėl ir tekstai elementoriuje pirmiausiai pateikti rašytinėmis raidėmis, tik vėliau pereinama prie spausdintų raidžių. Rašytinių ir spausdintų, mažųjų ir didžiųjų raidžių abėcėlė įdėta elementoriaus gale ir jai skiriamas pagalbinis vaidmuo.

Iliustracijos – mokymosi dalis

     M.Falski elementorius – gausiai iliustruotas. Šalia teksto pateikiamas ir jo vaizdinys. Gražūs ir gyvi piešiniai palengvina teksto suvokimą. Iš pradžių vaizdais vaikai yra supažindinami su veikėjais, o toliau einama prie vis sudėtingesnio jų veikimo bei tarpusavio sąsajų. Statiškus piešinėlius elementoriaus pradžioje keičia veiksmų, judesio, veikėjų emocinių būsenų vaizdavimas.
Vienos pagrindinių elementoriaus herojų Alos prototipu buvo Marian Falski dvejais metais vyresnė senuo Alina Falski. Elementoriaus dailininkas ją pavadino Alina Krol. Alos prototipu 1926 m. ir vėlesniuose M.Falski elementorių leidimuose buvo Alina Margolis, su kurios mama M.Falski draugavo. Alinai Margolis sulaukus septynerių metų M.Falski įteikė jai savo elementorių su įrašu lenkų kalba: Alai iš Elementoriaus. Autorius, apačioj prirašydamas Ala turi katiną. Ankstesniuose elementoriuose Ala turėjo tik šunį As, o katinas buvo ne jos.

M. Falski elementorius Lietuvoje

     Kaune 1936 m. išleistas M.Falski elementorius perspausdintas iš 1932 m. leidimo: Elementarz powiastkowy dla dzieci / Marian Falski ; z obrazkami Kamila Mackiewicza ; [oprawa W.Skoczylas]. – Lwow ; Warszawa : Ksiąžnica – Atlas, 1932. Elementoriaus viršelis lenkų dailininko, grafiko, pedagogo Wladyslaw Skoczylas (1883 04 04 – 1934 04 08). 1932 m. leidimo viršelis įvairiaspalvis, o štai 1936 m. lenkų knygyno „Stella“ išleisto elementoriaus – jau juodos ir foninės spalvos (raudona, rusva arba žalia).  Pirmojo elementoriaus leidimo viršelis taip pat buvo spalvotas. Ant jo buvo nupiešta jau minėta elementoriaus herojė Ala – M. Falski sesers prototipas.  
    Knygyno „Stella“ išleistame M.Falski elementoriuje perspausdinti lietuvių kilmės lenkų knygų iliustratoriaus ir karikatūristo Kamil Mackiewicz (1886 06 17 Verkiuose, prie Vilniaus – 1931 12 11 Varšuvoje) piešiniai. Ar šį elementorių kas nors bandė adaptuoti Lietuvos mokykloms bei kieno iniciatyva jis buvo išleistas, kol kas neišsiaiškinta. Tai, kad elementorių spausdino „Spindulio“ spaustuvė, o ne lenkų spaustuvė „Prima“, liudija apie didesnę tikimybę, kad ne lenkų organizacijos, o pats knygynas rūpinosi jo išleidimu. Privatus Juliaus Urniežiaus lenkų knygynas „Stella“, gyvavęs Kaune, leido populiarius „Šeimininkės vadovėlio“ serijos leidinius, meilės romanus lietuvių kalba, kišeninius kalendorius lenkų kalba, užsiėmė švietėjiška veikla Lietuvos lenkų organizacijose ir mokyklose. Vienas tos veiklos vaisių – M.Falski elementorius – skaitiniai.
Įdomu pažvelgti, kaip su vis vėlesniais leidimais keitėsi tiek elementoriaus turinys, tiek iliustracijos. Elementorius – tai pirmieji žingsniai į raidžių, į skaitymo pažinimą. O Marian Falski elementoriaus ilgaamžiškumas ir iki pat šių dienų neblėstantis jo aktualumas rodo, kokia didelė vertybė yra ši knyga.

Parengė A. Surblys

Atnaujinta 2021-03-18 15:36

Daugiausiai skaityta