Teminės leidinių parodos
1920 m. gegužės 15 d. pradėjo darbą Steigiamasis Seimas, kurio pirmasis posėdis įvyko Miesto teatre, Kaune. Šią datą siejame ne tik su prisiminimais apie svarbų įvykį Lietuvos valstybėje prieš 100 metų, kai Steigiamasis Seimas Lietuvos Valstybę paskelbė Lietuvos Respublika, bet ir su pagarba mūsų tautos atstovams, prieš šimtmetį susirinkusiems Steigiamojo Seimo salėje. Steigiamąjį Seimą sudarė 112 narių. Šie atstovai buvo demokratiškai išrinkti 1920 m. balandžio 14-16 d. per Steigiamojo Seimo rinkimus pagal p...
Parodoje „Retro žvilgsnis į humoristinę literatūrą, išleistą Lietuvoje 1918 – 1940 m.“ bandoma rimtai pažvelgti į „nerimtos“ literatūros pasiekimus bei problemas. Parodoje nerasite atsakymo į amžiną klausimą, kodėl lietuviai taip nemoka juokauti, bet pristatoma ir tokių autorių, kurie savo kūryba bandė paneigti šią nuomonę. Vieniems iš jų tai daryti sekėsi. Juos galima vadinti mūsų humoristinės literatūros klasikais. Kiti reiškėsi tik epizodiškai arba tenkinosi pigiais pašmaikštavimais, neišaugusiais iš tos a...
Iš pradžių atrodė, kad 1929 m. prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė aplenks Lietuvą. Latvija buvo iš karto įsukta į krizės verpetą ir dėl abejotino antikrizinių priemonių efektyvumo (pirmiausia dėl mokesčių reformos ir atlyginimų sumažinimo) pateko į nepavydėtiną situaciją. Nors tada nebuvo Tarptautinio valiutos fondo, Latvija tik laikinai pagerino savo finansinę būklę. Valstybė neefektyviai bei nuostolingai įsiskolino bei neišlaikė savo valiutos stabilumo, nesiėmė priemonių verslui skatinti ir bendrajam vid...
Laikinosios sostinės tekstilės pramonė – tai tradicinė tarpukario Lietuvos ūkio šaka. Tarpukariu Kaune buvo verpiami siūlai, audžiamos medžiagos, skirtos pasiūti kostiumams, baltiniams, kaklaraiščiams, paltams, gaminamos šilkinės bei vilnonės kojinės ir t. t. Laikinojoje sostinėje pagaminti audiniai bei jų fabrikiniai gaminiai turėjo paklausą ne tik vietinėje rinkoje, bet ir užsienyje. Kaune buvo įkurti fabrikai „Drobė“, „Litex“, „Kauno audiniai“, „Cotton“, „Audimas“, „Pluoštas“ ir kt. Audinių gamyba Lietuvos...
Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai buvo įsteigti 1925 m. Pirmieji Prekybos ir pramonės rūmų narių rinkimai vyko vadovaujantis 1924 m. gruodžio 19 d. priimtu Prekybos ir pramonės rūmų įstatymu. Rinkimuose dalyvavo visa Lietuva, išskyrus Klaipėdos kraštą. Per 1925 m. birželio 8 d. įvykusius rinkimus buvo išrinktas 21 Prekybos ir pramonės rūmų narys. Bankai išrinko tuometinį Lietuvos banko direktorių P. Grajauską, Ūkio banko direktorių J. Vailokaitį ir Centralinio žydų liaudies banko direktorių S. Landau. Koope...