Teminės leidinių parodos
Laikinosios sostinės grožio ir kvapų industrijos pradžia siejama su savos gamybos švaros ir higienos prekių poreikiu, muilo pramonės išvystymu. Kaunas dar iš carinės Rusijos laikų buvo paveldėjęs 1853 m. įsteigtą S. Vislickio akc. b-vės muilo fabriką ir 1899 m. pradėjusį veikti Z. Chvoleso muilo fabriką „Marsel“. Pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais veikiant šiems muilo fabrikams ir įsteigus keletą naujų, Kaunas tapo Lietuvos muilo pramonės centru, kurį vėliau pakeitė Klaipėda. Lietuvai Klaipėdos neteku...
Kaunui tapus Laikinąja sostine gana greitai reikėjo pertvarkyti ir miesto transporto infrastruktūrą. Vienu iš Kauno simbolių iki tol buvęs arklinis tramvajus nebeatliepė išaugusių kauniečių ir miesto svečių poreikių. Taip atsirado arklinio tramvajaus ir siaurojo geležinkelio konkurentai autobusai. Pirmasis dešimtmetis Tarpmiestinį susisiekimą autobusais iš pradžių vykdė Amerikos lietuvių akcinė bendrovė, o susisiekimą Kauno mieste – net keletas firmų. Organizuoto susisiekimo autobusais Kaune pradžia siejama s...
Automobiliai Laikinojoje sostinėje: kurį iš jų rinktumėtės Jūs?   Šiandien gyvenimas be automobilių neįsivaizduojamas. Tarpukario Lietuvoje automobiliai buvo prabangos prekė, todėl jų nebuvo daug. Nepaisant to, prekiauta visų žinomų Europos ir Amerikos gamintojų automobiliais. 1926 m. Kauno gatvėmis važinėjo vos 140 automobilių, o 1939 m. jau net 1000! Kviečiame pasigrožėti to meto automobilių ir jų reklamų nuotraukomis, publikuotomis Laikinosios sostinės spaudoje. Amerikietiškųjų automobilių gerbėjams N...
Laikinosios sostinės mada buvo kontrastinga: joje atsispindi įvairių visuomenės sluoksnių  požiūris į tai, kas dera ir kas nedera aprangoje bei kaip reikėtų reaguoti į pasaulinės mados tendencijas. Tarpukariu Paryžiaus mada buvo savotiškas etalonas, į kurį bent jau reklamose lygiavosi tiek kičinės gatvės mados kūrėjai, tiek pripažinti, gerą vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje turintys siuvėjai. Paryžiaus mados tarpukario Kaune: skeptiškas požiūris ir kopijavimas Kosmopolitiškam ir įvairių mados reng...
Knygų iliustravimo tendencijas tarpukario Lietuvoje visų pirma lėmė literatūros vaikams raida: būtent šie leidiniai tradiciškai gausiau ir gražiau iliustruoti. Pati to meto knygų rinka ribojo lietuvių iliustruotojų galimybes pasireikšti apipavidalinant literatūrą suaugusiems. Tačiau ir šioje srityje buvo sukurta keletas aukšto meninio lygio darbų. Kauno meno mokyklos auklėtiniai dar studijuodami gaudavo užsakymus sukurti knygoms viršelius ar jas iliustruoti. Nemažai dailininkų tuos užsakymus atlikdavo profesi...