Teminės leidinių parodos
Petras Ruseckas Ruseckas Petras // Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. - Klaipėda : Seimo kanceliarija, 1924, p. 51. Petras Ruseckas (1883 08 02 Baubliškių k., Panemunėlio valsč., Rokiškio apskr. – 1945 12 08 Karaganda, Kazachija) – knygnešys, Lietuvos valstiečių sąjungos veikėjas, jos programinių dokumentų rengėjas 1906 m., Nepriklausomybės kovų dalyvis, spaudos darbuotojas, leidinio „Karys“ redaktorius 1922–1926 m., vienas iš L...
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė G. Petkevičaitė : [portr.] // Naujoji vaidilutė. - 1931, Nr. 3, įklij. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 31 Puziniškio dvare, Rozalimo valsč., Panevėžio apskr. – 1943 06 14 Panevėžyje) – rašytoja, visuomenės veikėja, kovotoja dėl moterų teisių, viena iš Aboliucionisčių draugijos iniciatorių, pedagogė. Į Steigiamąjį Seimą išrinkta kaip LSLDP atstovė V (Panevėžio) rinkimų apygardoje (sąraše buvo pirma). Steigiamajame Seime priklausė LSL...
Jonas Kriščiūnas Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomasis personalas... Lekt. Jonas Kriščiūnas // Žemės ūkio akademijos metraštis. 1924 – 1926 m. - Kaunas : Žemės ūkio akademija, 1926, t. 1, p. [69]. Jonas Kriščiūnas (1888 01 05 Stebuliškių k., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. – 1973 07 02 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – agronomas, pedagogas, Šiaulių gimnazijos gamtos ir geografijos mokytojas, Dotnuvos žemės ūkio technikumo lekt...
Povilas Dogelis Kan. P. Dogelis // Lietuvos mokykla.-1937, Nr. 3, p. 227. Povilas Dogelis (1877 02 01 Kniebonyse, Girkalnio valsč., Raseinių apskr. – 1949 11 03 Kaune, palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje) – kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas, įvairių organizacijų (Ateitininkų sąjungos, Katalikų mokytojų sąjungos, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti, Katalikų veikimo centro ir kitų) steigėjas, vadovas, narys. Nuo 1920 m. – Kauno arkikate...
Atnaujinta 2021-08-13 10:24
1920 m. gegužės 15 d. pradėjo darbą Steigiamasis Seimas, kurio pirmasis posėdis įvyko Miesto teatre, Kaune. Šią datą siejame ne tik su prisiminimais apie svarbų įvykį Lietuvos valstybėje prieš 100 metų, kai Steigiamasis Seimas Lietuvos Valstybę paskelbė Lietuvos Respublika, bet ir su pagarba mūsų tautos atstovams, prieš šimtmetį susirinkusiems Steigiamojo Seimo salėje. Steigiamąjį Seimą sudarė 112 narių. Šie atstovai buvo demokratiškai išrinkti 1920 m. balandži...