Paskelbtas Teminės leidinių
Skaityti 3338 kartai

Tarpukario Lietuvos periodiniuose leidiniuose „Diena“, „Dienos informacija“, „Į laisvę“, „Dienos naujienos“, „Iliustruotas pasaulis“, „Lietuva“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“ spausdintuose skelbimuose atsispindi to meto žmonėms aktualūs klausimai, daug galima spręsti apie jaunimo komunikavimo įgūdžius dar tada, kai nebuvo mobiliųjų telefonų, kompiuterių, interneto ir socialinių tinklų... Akivaizdu, kad tarpukario spaudoje skelbimai buvo įvairūs ir dažnai tokie pikantiški, kad kartais sudėtinga tiksliai pasakyti, kokia potekstė slypi po tekstais „NEGRAŽIAI ir neįdomiai jaunai mergužėlei - rašykite“, „BLAIVUS, sąžiningas bernužėlis ieško vedėjo vietos“, „Esu nevedęs. Neatsiras pasaulyje moters, kurios nesutikčiau vesti. Tik viena statoma sąlyga, kurią pasakysiu asmeniškai“.

Parodos „Skelbimai tarpukariu“ tikslas -  perteikti bibliotekos lankytojams to meto skelbimų įdomybes, supažindinti su jų įvairove pabrėžiant tai, kad šie neįprasti skelbimai rodo tarpukario Lietuvos gyventojų socialinę ir ekonominę padėtį, tarpusavio santykius.

Atnaujinta 2021-08-05 11:55

Daugiausiai skaityta