Personalijų parodos - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Kalbos šeštadienių organizatorė Didžiąją dalį savo gyvenimo S. Čiurlionienė paskyrė lietuvių kalbai ir literatūrai. Nors kalbos mokslų nebaigė, bet šioje srityje nuveikė daug: išleido lietuvių literatūros chrestomatiją ir lietuvių literatūros istorijos konspektą, mokė lietuvių kalbos 1910–1914 m. „Saulės“ mokytojų kursuose Kaune, pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže. 1925–1938 m. dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos dėstymo metodiką Vytauto Didžiojo universitete. Lietuvių kalbos praktikai buvo skirti ir...
Visuomenininkė, žurnalistė, rašytoja Alė Rūta (Elena Viktorija Nakaitė-Arbienė), daug metų gyvenusi ir kūrusi išeivijoje, išties verta ne vienos parodos. Alės Rūtos kūrybinis palikimas gausus ir reikšmingas. Rašytoja parašė apie trisdešimt įvairaus žanro leidinių – poezijos, novelių rinkinių, apysakų, romanų, kelionių įspūdžių, prisiminimų knygų, draminių kūrinių vaikams. Literatūrinio kelio pradžia Lietuvoje Alė Rūta kūrybinį kelią pradėjo ketvirtajame dešimtmetyje Rokiškio gimnazijos laikraštėlyje. Po to, d...
Atnaujinta 2021-04-02 14:59
Istoriko, teisininko Augustino Janulaičio aplinka Istorikas, teisininkas, politinis veikėjas, užsienio reikalų ministerijos valdytojas M. Sleževičiaus ministrų kabinete (1918 m.) Augustinas Janulaitis (1878 03 31–1950 05 21) buvo ne tik produktyvus mokslininkas, bet ir labai komunikabilus, daug bendraujantis žmogus. Šioje parodoje, prisimenant Augustiną Janulaitį jo 130-ųjų gimimo metinių proga, bandyta daugiau pažvelgti į jį supusią aplinką: namus, kuriuose gyveno, daiktus, kuriuos mėgo, nuotraukas, išsaugot...
Vytautas Bičiūnas (1893-1942) – teatralas, dailininkas, tautodailės puoselėtojas, rašytojas, Steigiamojo ir Pirmojo Lietuvos Respublikos Seimų narys. Per savo gyvenimą V. Bičiūnas parašė per 20 knygų. Jų tematika labai įvairi – nuo poezijos ir dramų iki politikos bei istorijos. Šioje virtualioje parodoje pristatomos KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomos V. Bičiūno knygos. Taip pat pateikiami autoriaus dovanojimo įrašai. Plačiau apie V. Bičiūno kultūrinę ir pol...

Daugiausiai skaityta