Personalijų parodos - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Pranas Dovydaitis – teisininkas, žurnalų redaktorius, profesorius, filosofijos mokslų daktaras, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, politikas, visuomenės veikėjas. Gimė valstiečių šeimoje 1886 metais gruodžio 2 dieną Marijampolės apskrities Višakio Rūdos valsčiaus Runkių kaime, kuris nepriklausomos Lietuvos laikais susilaukė ir girininkijos titulo. Įdomu tai, kad girininkijos titulą Runkiams pelnė pats P. Dovydaitis kaip gamtos mokslų puoselėtojas savo leistu „Kosmoso“ žurnalu. Vaikystėje P. Do...
Daugumą Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų prisimename ne tik kaip garsųjį Vasario 16-osios Aktą pasirašiusius politinius veikėjus ir kaip įvairių sričių specialistus, bet ir kaip knygų autorius. Jų knygos –  simboliniai signatarų kultūrinio palikimo liudijimai. Dauguma šioje parodoje minimų J. Basanavičiaus knygų yra saugoma Senųjų ir retų spaudinių skyriuje. J. Basanavičiaus gyvenimas ir visuomeninė veikla Pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kurio knygos minint Li...
Šviesios ir erdvios žurnalų redaktoriaus aikštės, poezijos, kurioje susikerta tradicija ir modernumas, skersgatviai, margos išeivijoje leistų knygų gatvės, kurias puošia amžininkų atsiliepimai apie rašytojo kūrybą – visa tai virtualioje parodoje, skirtoje prisiminti ilgą ir įdomų poeto, publicisto Kazio Bradūno kūrybos kelią ir taip paminėti šio iškilaus lietuvių rašytojo 100 metų jubiliejų.   Kazys Bradunas 100 paroda 01 Kazys Bradunas 100 paroda 02 Kazys Bradunas 100 paroda 03 Kazys Bradunas 100 paroda...
Kalbos šeštadienių organizatorė Didžiąją dalį savo gyvenimo S. Čiurlionienė paskyrė lietuvių kalbai ir literatūrai. Nors kalbos mokslų nebaigė, bet šioje srityje nuveikė daug: išleido lietuvių literatūros chrestomatiją ir lietuvių literatūros istorijos konspektą, mokė lietuvių kalbos 1910–1914 m. „Saulės“ mokytojų kursuose Kaune, pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže. 1925–1938 m. dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos dėstymo metodiką Vytauto Didžiojo universitete. Lietuvių kalbos praktikai buvo skirti ir...
Visuomenininkė, žurnalistė, rašytoja Alė Rūta (Elena Viktorija Nakaitė-Arbienė), daug metų gyvenusi ir kūrusi išeivijoje, išties verta ne vienos parodos. Alės Rūtos kūrybinis palikimas gausus ir reikšmingas. Rašytoja parašė apie trisdešimt įvairaus žanro leidinių – poezijos, novelių rinkinių, apysakų, romanų, kelionių įspūdžių, prisiminimų knygų, draminių kūrinių vaikams. Literatūrinio kelio pradžia Lietuvoje Alė Rūta kūrybinį kelią pradėjo ketvirtajame dešimtmetyje Rokiškio gimnazijos laikraštėlyje. Po to, d...
Atnaujinta 2021-04-02 14:59

Daugiausiai skaityta