Stasio Santvaro rankraščių fondas

Stasys Santvaras (1902–1991) – poetas, publicistas, operų libretų vertėjas ir autorius, operos solistas.

S. Santvaras (tikroji pavardė – Zaleckis) gimė 1902 m. gegužės 27 d. Rūstekonių kaime (Seredžiaus valsčius). 1921 m. periodinėje spaudoje pasirodė pirmieji poeto eilėraščiai. 1924 m. išleista pirmoji knyga Saulėtekio maldos. 1927–1932 m. Milane S. Santvaras mokėsi dainavimo, studijavo dailės istoriją, italų kalbą. Grįžęs į Lietuvą, 1932–1934 m. jis buvo Valstybės teatro operos solistas (tenoras). Nuo 1941 m. – Kauno valstybinio dramos teatro dramaturgas, o nuo 1943 m. Jaunimo teatro direktorius. S. Santvaras taip pat buvo Lietuvos rašytojų draugijos narys. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. apsigyveno Tiubingene. Ten ėmėsi iniciatyvos atnaujinti Lietuvių rašytojų draugijos veiklą ir 1946 m. buvo išrinktas jos pirmininku. 1949 m. S. Santvaras su šeima persikėlė į JAV, įsikūrė Bostone. Aktyviai dalyvavo šio miesto ir JAV lietuvių bendruomenės kultūriniame gyvenime.

S. Santvaras mirė 1991 m. balandžio 12 dieną. Palaidotas Bostono Naujosios Kalvarijos kapinėse. 2004 m. rugsėjo 28 d. poeto ir jo sūnaus urna su pelenais perlaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Šeimos nuotraukų albumus KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriui 2000 m. padovanojo E. Valiukaitė-Santvarienė. Kiti dokumentai gauti 2012 m. – juos padovanojo Stasio Santvaro brolijos narė Dainuolė Kazlauskienė.

Stasio Santvaro rankraščių fondą sudaro biografinė medžiaga (1925–2002), spaudos iškarpų rinkiniai (1925–2007), ikonografija (1944–1990) ir su Stasio Santvaro brolijos veikla susiję dokumentai (1993–2010).

Taip pat skaitykite „Senųjų ir retų spaudinių skyriuje – vertinga Stasio Santvaro palikimo dalis“