Antano Kalanavičiaus rankraščių fondas

Antanas Kalanavičius (1945–1992) – lietuvių poetas.

A. Kalanavičius gimė 1945 birželio 6 d. Sapiegiškės kaime (Varėnos rajonas). 1965–1968 m. studijavo lietuvių kalbą Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1973 m. iki mirties gyveno gimtinėje, vertėsi žemės ūkiu, kalvyste. Mirė 1992 rugsėjo 13 d., palaidotas Sapiegiškės kaimo kapinėse. A. Kalanavičiaus eilėraščiai spausdinti periodikoje, almanachuose. Pirmoji eilėraščių ir laiškų rinktinė išleista tik po jo mirties 1994 m.

A. Kalanavičiaus rankraščius KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriui 2007 m. perdavė jo našlė Perpetua Dumšienė.

Antano Kalanavičiaus rankraščių fondą sudaro asmens ir buities dokumentai (1966), kūrybinės veiklos dokumentai (1964–1991), korespondencija (1967–1969; 1989–1990) ir medžiaga apie patį poetą (1991).

 

Daugiausiai skaityta