Balio Balandos rankraščių fondas

Balys Balanda (1901–1954) – ekonomistas, Žemės banko Kaune darbuotojas.

B. Balanda gimė 1901 m. Daniūnų kaime (Biržų apskritis). 1924 m. baigė Biržų gimnaziją, 1924–1928 m. studijavo VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyriuje. 1924 m. atvykęs į Kauną, pradėjo dirbti Žemės banke. 1934 m. vedė Prancišką Plechavičiūtę. 1944 m. Balandų šeima kartu su Plechavičių šeima pasitraukė į Vokietiją ir iki 1949 m. gyveno DP stovykloje Uchtėje. Vėliau persikėlė į JAV, gyveno Detroite. B. Balanda mirė 1954?, palaidotas Čikagoje, šv. Kazimiero kapinėse, Plechavičių šeimos kape.

Rankraščiai rasti 1995 m. tvarkant buvusio KAVB archyvo dalį. Tikėtina, kad B. Balandos archyvą išsaugojo jo brolis Tadas Balanda, 1945–1963 m. dirbęs Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje.

Balio Balandos rankraščių fondą sudaro biografinė medžiaga (1924–1936), korespondencija (1922–1944), šeimos medžiaga (1926–1940), buities dokumentai (1910–1943) ir ikonografija (nuo XIX a. pab. iki 1942).