Skaityti6372 kartai

Suskaitmenintas dokumentinis paveldas


Senųjų ir retų spaudinių skyrius 2010–2012 metais dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“.

Projekto metu atrinkti, sukataloguoti, suskaitmeninti ir portale epaveldas.lt patalpinti 3555 objektai.

 

Knygos:

 
Rankraščiai:


Periodika:

„Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) lenkų kalba leistas 1922–1934 m. Kaune. Šis dienraštis (2029 periodinio leidinio numeriai) svarbus tyrinėjant Kauno istoriją ir yra populiarus tarp skaitytojų.

„Nowiny“ („Naujienos“)  lenkų kalba leistas 1921–1932 m. Kaune. Portale patalpinti 556 savaitraščio numeriai.

„Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“) lenkų kalba leistas 1925–1936 m. Portale patalpinti savaitraščio 1925–1926 metų 86 numeriai.

„Į laisvę“ (kauno dienaraštis) lietuvių kalba leistas1941–1942. Portale patalpinti dienraščio 1941–1942 metų 466 numeriai.


Smulkioji spauda: įvairūs skelbimai, reklamos, atsišaukimai, plakatai ir t. t. (307 spaudiniai).

Laikraštėlių kolekcija: Jaunimo organizacijų leidiniai 1915–1942 m. Suskaitmeninti laikraštėliai  papildė jau portale epaveldas.lt esančią rankraštinių laikraštėlių kolekciją trūkstamais numeriais. Šiems leidiniams gręsia turinio išnykimas, daugelis jų  dauginti šapirografiniu būdu, tekstas pamažu blunka. Šie leidiniai  lavino būsimų žurnalistų, rašytojų, įvairių kultūros sričių darbuotojų įgūdžius, skatino jų visuomeninį aktyvumą. (33 leidiniai)