Suskaitmenintas dokumentinis paveldas


Senųjų ir retų spaudinių skyrius 2010–2012 metais dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“.

Projekto metu atrinkti, sukataloguoti, suskaitmeninti ir portale epaveldas.lt patalpinti 3555 objektai.

 

Knygos:

  • su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susiję XVI–XVII a. leidiniai lotynų ir lenkų kalbomis  (17 leidinių);
  • Mažosios Lietuvos religinio pobūdžio literatūra ir kalendoriai lietuvių kalba. Leidiniai, išlikę po dėl šio krašto istorinių ir politinių aplinkybių vykusio Mažosios Lietuvos spaudos naikinimo, yra reti arba unikalūs, todėl atrenkant pagrindinis kriterijus buvo jų retumas pagal išlikusių egzempliorių skaičių  (23 leidiniai);
  • ypač reti ar unikalūs 1900–1945 m. psichologijos, religiniai, socialinių mokslų, literatūros leidiniai, įstatymų ar norminiai dokumentai, įvairių sričių vadovėliai, kalendoriai ir t.t.  (658 leidiniai).

 
Rankraščiai:

  • Augustino Janulaičio kolekcijos – su Lietuvos didikų Radvilų gimine susiję teisės, istorijos tematikos XVIII–XX a. rankraščiai ir spaudiniai ( 7 rankraščiai ir 4 spaudiniai);
  • Petro Šalčiaus kolekcijos 1835–1990 m. biografiniai ir buities dokumentai, korespondencija bei su kooperatine, moksline ir visuomenine veikla susiję dokumentai. Nemenką rankraščių fondo dalį sudaro kitų asmenų – Babrauskų ir Kaminskių šeimų, Povilo Brazaičio –  dokumentai. Kadangi ne visi P. Šalčiaus rankraščiai tiesiogiai susiję su Lietuva, iš 247 saugojimo vienetų į www.epaveldas.lt sistemą yra pateikta 218 rankraščiai.


Periodika:

„Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) lenkų kalba leistas 1922–1934 m. Kaune. Šis dienraštis (2029 periodinio leidinio numeriai) svarbus tyrinėjant Kauno istoriją ir yra populiarus tarp skaitytojų.

„Nowiny“ („Naujienos“)  lenkų kalba leistas 1921–1932 m. Kaune. Portale patalpinti 556 savaitraščio numeriai.

„Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“) lenkų kalba leistas 1925–1936 m. Portale patalpinti savaitraščio 1925–1926 metų 86 numeriai.

„Į laisvę“ (kauno dienaraštis) lietuvių kalba leistas1941–1942. Portale patalpinti dienraščio 1941–1942 metų 466 numeriai.


Smulkioji spauda: įvairūs skelbimai, reklamos, atsišaukimai, plakatai ir t. t. (307 spaudiniai).

Laikraštėlių kolekcija: Jaunimo organizacijų leidiniai 1915–1942 m. Suskaitmeninti laikraštėliai  papildė jau portale epaveldas.lt esančią rankraštinių laikraštėlių kolekciją trūkstamais numeriais. Šiems leidiniams gręsia turinio išnykimas, daugelis jų  dauginti šapirografiniu būdu, tekstas pamažu blunka. Šie leidiniai  lavino būsimų žurnalistų, rašytojų, įvairių kultūros sričių darbuotojų įgūdžius, skatino jų visuomeninį aktyvumą. (33 leidiniai)