Knygos lietuvių kalba, išleistos 19181945 m.

KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomos knygos lietuvių kalba, išleistos 1918–1945 m. Dalį šio fondo sudaro grožinė literatūra, taip pat nemažai leidinių švietimo, medicinos, žemės ūkio, istorijos ir visuomenės mokslų tematika, populiarios ir teisės, technikos mokslų knygos. Mažiausiai – filosofijos, politikos mokslų, geografijos knygų ir specialiosios nepopuliarių mokslo sričių literatūros. Nors fondas yra vienas skaitomiausių KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, tik nedaug jo knygų suskaitmeninta ir atsispindi elektroniniuose kataloguose.

Populiariausia šio fondo dalis – įvairių sričių leidiniai, išleisti Laikinojoje sostinėje 1918–1940 m. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugoma beveik viskas, kas šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo išleista. Paskutiniu metu vis labiau domimasi vertingąja politinių sukrėtimų ir karo paženklinta 1940–1945 m. laikotarpio literatūra.

 

Platus leidėjų bendrovių tinklas

1918–1945 m. lietuviški leidiniai buvo įvairesnės tematikos, iliustratyvesni negu ankstesnio (1905–1917) laikotarpio. Be to, atspindėjo naujos Nepriklausomos valstybės tapsmą. Tuo metu susiformavo knygų leidėjų bendrovių tinklas, bendrovės pasidalijo spaudos rinką, nusistatė leidybos prioritetus.

Daugiausia 1918–1940 m. išleistų lietuviškų leidinių fonde yra iš kelių stambiausių spaudos bendrovių, pasižymėjusių leidinių gausa ir įvairove. Nenuostabu, kad 1921–1940 m. veikusi „Spaudos fondo“ mokslo ir mokymo priemonių gamybos ir platinimo, knygų leidybos ir prekybos kooperacinė bendrovė (nuo 1924 m. kooperacinė sąjunga „Spaudos fondas“) buvo stambiausia leidybos bendrovė Lietuvoje. Šios valstybės remiamos bendrovės išleistos knygos (857 leidiniai) sudaro nemažą dalį 1918–1940 m. leidinių lietuvių kalba fondo. Tai daugiausia grožinė literatūra ir mokslo populiarinimo knygos, taip pat vadovėliai (apie 150). KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomos pilnos šios bendrovės leistų knygų serijų kolekcijos.  Ne tik turiniu, bet ir gražiai iliustruotais viršeliais ypač vertinga serija „Literatūros panteonas“. Reikėtų paminėti, kad be „Spaudos fondo“ buvo dar keletas konkurencingų spaudos bendrovių. Kai kurios iš jų specializavosi leisdamos tam tikros tematikos, žanro, mokslinės ar populiarios literatūros knygas.

Knygų leidybos bendrovė „Sakalas“, veikusi 1924–1940 ir 1943–1944 m. Kaune iki 1940 m. išleido 608 knygas, daugiausia vadovėlius ir originalią ar verstinę grožinę literatūrą. Kita knygoms leisti ir platinti įsikūrusi bendrovė „Dirva“ veikė 1919–1940 m. Marijampolėje (bendrovės leidiniai žymėti kaip išleisti Kaune ir Marijampolėje, Kaune buvo ir „Dirvos“ knygynas) ir ypač pasižymėjo leisdama vadovėlius, knygas vaikams. Šioje srityje buvo viena iš rinkos lyderių. Daugelį bendrovės išleistų knygų vaikams apipavidalino žymusis iliustratorius, dailininkas Kazys Šimonis.

Knygas leido Šv. Kazimiero draugija ir jos įkurta, 1905–1918 m. Kaune veikusi S.Banaičio spaustuvė, o nuo 1918 m. – spaustuvė „Šviesa“. Per visą gyvavimo laikotarpį draugija išleido 740 įvairių žanrų knygų. Natūralu, kad draugija leido nemažai religinės, taip pat švietėjiškos, mokslo populiarinimo literatūros, knygų vaikams.

Kita didelė bendrovė knygoms leisti buvo „Švyturys“, 1918–1923 m. veikusi Vilniuje, o nuo 1924 m. – Kaune. 1928 m. bendrovei bankrutavus jos veiklą perėmė „Spindulio“ akcinės bendrovės leidykla ir spaustuvė, sujungusi „Švyturio“ ir Valstybės spaustuves. Vilniuje „Švyturio“ bendrovė išleido tik keletą knygų, tarp jų Lietuvių mokslo draugijos parengtus vadovėlius. Persikėlus į Kauną pagrindinė „Švyturio“ produkcija išliko vadovėliai, taip pat grožinė literatūra. Iki bankroto 1928 m. „Švyturys“ spėjo išleisti apie 300 pavadinimų knygų, kurias galima rasti KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje.

Taip pat skyriuje galima skaityti Švietimo ministerijos leidinių, spausdintų Valstybės spaustuvėje, tačiau išėjusių su akcinės bendrovės „Spindulys“ ženklu. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde yra ir leidinių, išleistų „Varpo“ (veikė 1920–1940), „Vyties“ (1920–1940), „Tulpės“ (1927–1932) akcinėse bendrovėse. Nors „Varpo“ bendrovė buvo viena iš stambesnių Lietuvos spaudos įmonių, tačiau daugiau dėmesio ji skyrė savo periodinei spaudai, knygų išleido apie 110, daugiausia praktinių bei mokslo populiarinimo knygelių, keletą vadovėlių, medicininio švietimo, teisės, ekonomikos leidinių, grožinės literatūros. „Vyties“ ir „Tulpės“ bendrovių leidiniai buvo gražiai apipavidalinti ir tuo išsiskyrė iš kitų. Grožinę literatūrą, vadovėlius, istorijos, medicinos, pedagogikos ir kitų sričių veikalus leido „Vairo“ bendrovė, taip pat pasižymėjusi aukšta knygų leidybos kultūra.

Mūsų fonde saugoma ir keletas kooperatinėje knygų leidybos bendrovėje „Vaiva“ (1922–1926) išleistų knygų. Knygas leido ir kai kurie knygynai. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje yra „Antikvaro“, „Atžalos“, „Aukuro“, „Aušros“, „Literatūros“, Mokytojų knygyno „Šviesa“, „Pavasario“, A.Ptašeko, „Studijos“, „Šviesos“, „Typolit“ ir kitų knygynų leidinių. Keletą populiarių grožinės literatūros lietuvių autorių ir verstų knygų  (apie 40) išleido „Žaibo“ akcinė bendrovė. Daugiausia grožinę literatūrą taip pat leido spaudos bendrovė „Akiratis“ (visas jos išleistas knygas galima rasti ir KAVB). Lietuvių ir užsienio autorių grožinės literatūros yra išleidusi mokslo kooperacijos bendrovė „Žinija“. Viena iš didesnių ne Kaune veikusių spaudos bendrovių buvo Šiaulių „Kultūra“ (1920–1929). KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje taip pat yra nemažai šios bendrovės išleistų knygų.

 

 

Parengė vyresn. bibliotekininkas Alvydas Surblys, bibliotekininkė Agnė Zakaravičiūtė

Daugiausiai skaityta