Vytauto Skuodžio dovana skyriui – asmeninės bibliotekos knygos

 

Apie V. Skuodžio veiklą

 

Vytautas Skuodis – geologas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

1969–1979 m. V. Skuodis dėstė Vilniaus universitete. 1972 m. įsitraukė į pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veiklą. V. Skuodį galima pavadinti nenuilstančiu kovotoju už teisybę. Buvo Helsinkio grupės, taip pat Katalikų komiteto nariu.

Vienas iš ryškiausių nuopelnų – V. Skuodis buvo 1978–1979 m. pogrindyje leisto žurnalo Perspektyvos sumanytojas ir redaktorius. 1980 m. suimtas, nuteistas, kalintas Baraševo lageryje Mordovijoje. 1987 m. ištremtas iš SSRS, iki 1989 m. gyveno Čikagoje. Ten gyvendamas skleidė žinią apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje, dalyvavo tarptautinėse konferencijose. 1992 m. V. Skuodis grįžo į Lietuvą. 1993–1997 m. buvo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriumi, 1992–2001 m. vėl dėstė Vilniaus universitete.

 

2004 m. Kauno apskrities viešajai bibliotekai padovanotą V. Skuodžio rinkinį sudaro 4170 egzempliorių knygų ir 447 pavadinimų periodinių leidinių komplektai. Rinkinys sudarytas iš dviejų dalių.

Pirmoji dalis – tai 1940–1980 m. ir nuo 1992 m. iki šių dienų Lietuvoje įsigyti leidiniai. Šioje dalyje – 1945 m. išleistos knygos lietuvių kalba, sovietinio laikotarpio leidiniai bei nuo 1992 m. leidžiamos knygos lietuvių kalba.

Antrojoje rinkinio dalyje saugomi 1987–1992 m. užsienyje įsigyti leidiniai. Tai lietuvių leidiniai leisti DP stovyklose Vokietijoje, 1946–1989 m. lietuvių išeivių leidiniai bei knygos įvairiomis užsienio kalbomis.

Senųjų ir retų spaudinių skyrius džiaugiasi, kad V. Skuodis savo asmeninės bibliotekos knygas patikėjo būtent mums. Įdomūs leidiniai laukia savo skaitytojų ir tyrinėtojų.

Daugiausiai skaityta