Trumpai apie A. Zvicevičių

 

Albertas Zvicevičius (1912–1990) buvo Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. 1930–1934 m. ir 1942–1943 m. A. Zvicevičius studijavo technikos mokslus bei lietuvių kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat lankė dainavimo pamokas Kauno muzikos mokykloje. Iki 1947 m. dirbo mokytoju. 1947–1957 m. buvo Valstybinio operos ir baleto teatro choro dainininku.

1957 m. suimtas, nuteistas, kalintas Mordovijoje. 1962 m. grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veiklą. Buvo vienas iš 1978–1979 m. pogrindyje leisto žurnalo Perspektyvos įkūrėjų, bendradarbiavo rengiant ir platinant kitus nelegalius antisovietinius leidinius.


Asmeninė biblioteka

 

Albertas Zvicevičius turėjo sukaupęs vertingą asmeninę biblioteką. Jam mirus, bendražygio Vytauto Skuodžio iniciatyva bei lėšomis, jo asmeninės bibliotekos knygos buvo nupirktos iš giminaičių. 1999 m. buvo padovanotos Kauno apskrities viešajai bibliotekai. Asmeninėje A. Zvicevičiaus bibliotekoje buvo daugelis svarbiausių iki 1940 m. Lietuvoje išleistų leidinių.

Šį rinkinį sudaro 8139 spaudiniai. Teminiu požiūriu vyrauja grožinės literatūros ir literatūrologijos, gamtos mokslų bei istorijos leidiniai. Daugiausia spaudinių lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Atskirą fondo dalį sudaro smulkiųjų spaudinių rinkinys.

Senųjų ir retų spaudinių skyriuje taip pat saugomas A. Zvicevičiaus rankraščių fondas, kuris šiuo metu yra tvarkomas ir tyrinėjamas.

Daugiausiai skaityta