Paskelbtas Edukacija
Skaityti 5527 kartai
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje nuo 1993 m. veikia ekspozicija, iliustruojanti pusės tūkstantmečio spausdinto žodžio raidą nuo pirmųjų spausdintų knygų (inkunabulų) iki XIX a. pabaigos – XX a. pradžios leidinių.
 
Ekspozicijoje sutelkta unikali ir vertinga medžiaga – inkunabulai, paleotipai, žymių LDK veikėjų asmeninių bibliotekų likučiai, reti meniniai įrišimai, svarbūs rankraštiniai įrašai, pirmosios kronikos, spaudos draudimo laikotarpio knygos, reikšmingi moksliniai veikalai ir kt.
 
Eksponuojami  unikalūs ir aktualūs vidurio bei vakarų Lietuvos istorijai ir kultūrai spaudiniai: vienuolika neabejotinai Merkeliui Giedraičiui, faktiniam Žemaičių krikštytojui, priklausiusių knygų, devyni Mikalojui Pacui priklausę spaudiniai, dvi knygos iš lietuviškos raštijos Didžiojoje Lietuvoje pradininko Mikalojaus Daukšos bibliotekos.
 
Kviečiame registruotis ne tik į edukacinę ekskursiją Senosios knygos ekspozicijoje, bet ir į temines ekskursijas.
Teminė ekskursija „Senoji vaikų literatūra“. Ekskursijos metu vaikams pristatoma edukacinė programėlė „Senieji vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“, supažindinama su vaikiškos knygos istorija, vaikai turi galimybę pavartyti tarpukaryje leistas P. Mašioto, K. Binkio, A. Giedraičio-Giedriaus knygas, pamatyti senuosius A. Baranausko „Anykščių šilelio“ ir Maironio eilėraščių leidimus bei pirmąją lietuvišką spalvotą knygelę vaikams. Ekskursija skirta 6–12 metų vaikams. Ekskursiją veda vyresn. bibliografė, VU doktorantė Gabrielė Gibavičienė.

Teminė ekskursija „Knygnešiai“. Ekskursijos metu dalyviams pristatomas spaudos draudimo laikotarpis – jo priežastys, pradžia ir lietuvių kova dėl lietuviškos spaudos: pasakojama apie knygnešius, įdomius nutikimus gabenant knygas, draudžiamos spaudos slėptuves, slaptųjų mokyklų ir daraktorių darbo kasdienybę, draudžiamų knygų spausdinimą. Dalyviai turi galimybę pamatyti originalias spaudos draudimo laikotarpiu leistas knygas ir periodiką: giesmynus (vadinamus kantičkomis), kontrafakcijas, „graždanka“ spausdintus leidinius, ‚Varpą“, „Aušrą“. Ekskursija skirta 4–12 klasių moksleiviams. Ekskursiją veda vyresn. bibliografė, VU doktorantė Gabrielė Gibavičienė.

Teminė ekskursija „XX amžiaus keliautojai ir kelionių knygų leidyba“. Ekskursija pradedama nuo kelionių svarbos pasaulio pažinimui aptarimo bei pasakojimo apie vieną žymiausių Lietuvos keliautojų – LDK didiką Mikalojų Kristupą Radvilą Našlaitėlį. Toliau ekskursijos dalyviai supažindinami su XX amžiaus lietuvių keliautojais – pristatomos tarpukario keliautojų ir 1945–1989 metais keliavusių išeivių kelionių kryptys, nuotykiai ir knygos. Dalyviai turi galimybę pavartyti tarpukaryje leistą Mato Šalčiaus daugiatomį kelionės aprašymą „Svečiuose pas 40 tautų“, A. Poškos, T. Ivanausko, A. Vienuolio ir kitų autorių kelionių knygas. Ekskursija skirta įvairaus amžiaus mokiniams, studentams, suaugusiems. Ekskursiją veda vyresn. bibliografė, VU doktorantė Gabrielė Gibavičienė.

Teminė ekskursija „Juozo Tumo-Vaižganto „Pragiedrulių“ kalbos įdomybės“. Ekskursijoje trumpai pristatoma Juozo Tumo-Vaižganto asmenybė, įdomūs faktai apie šį žymų Lietuvos rašytoją, kunigą, visuomenės veikėją. Toliau moksleiviai supažindinami su vienu žymiausių jo kūrinių – „Pragiedruliais“, jo temomis ir išskirtine kalba bei turi galimybę pavartyti tarpukaryje spausdintus šio ir kitų Vaižganto kūrinių leidimus. Ekskursijos pabaigoje moksleiviams pateikiama užduotis – spėlioti, ką reiškia „Pragiedruliuose“ vartoti žodžiai pabalda, drabnumas, lermas ir kt. Ekskursija skirta 5–8 klasių mokiniams. Ekskursiją veda vyresn. bibliografė, VU doktorantė Gabrielė Gibavičienė.

Teminė ekskursija „Senieji bibliotekos rūmai: istorija, architektūra, interjeras“. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyrius yra įsikūręs 1938 m. pastatytuose Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Tai vienas gražiausių tarpukario pastatų ir reikšmingiausių architekto V. Landsbergio-Žemkalnio darbų,  įvertintas „Aukso darbo žvaigžde“ – ordinu, skiriamu „Už nuopelnus Lietuvos gerovei“. Kiekvieną išlikusią rūmų detalę galima laikyti kultūros paveldo objektu. Ekskursijos metu susipažindinama su šio pastato architektūra, interjeru, P. Kalpoko freskomis, S. Ušinsko vitražais, o taip pat su šiuose rūmuose veikusios Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos istorija bei Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomais senaisiais spaudiniais. Ekskursija skirta visiems, besidomintiems Kauno modernizmo architektūra bei kultūros paveldu. Ekskursiją veda vyresn. bibliotekininkas, istorikas A. Surblys.

Teminė ekskursija „Kaune 1918–1940 m. keisti užsienio kalbų vadovėliai“. Ekskursijoje supažindinama ne tik su vadovėliais, skirtais anglų, prancūzų, lenkų, rusų, esperanto, vokiečių ir lotynų kalbų mokymuisi mokyklose, bet ir aptariama bendra kalbinė kultūrinė situacija tarpukario Lietuvoje, kuri ir nulėmė šių vadovėlių leidybą bei tam tikrų užsienio kalbų populiarumą ir jų mokymosi pasirinkimą. Ekskursijos dalyviai turės galimybę pavartyti šiuos vadovėlius, susipažinti su jų turiniu, sužinoti, kuri kalba po 1936 m. švietimo reformos oficialiai tapo pirmąja užsienio kalba Lietuvos mokyklose. Ekskursija skirta 5–12 klasių moksleiviams. Ekskursiją veda vyresn. bibliotekininkas, istorikas A. Surblys.

Teminė ekskursija „Laikinosios sostinės literatūrinė spauda“. Ekskursijoje supažindinama su leidiniais, suformavusiais Laikinosios sostinės literatūrinės periodinės spaudos pamatus. Apžvelgiama tam tikrų literatūrinių judėjimų spauda („Keturi vėjai“, „Piūvis“), literatūriniai almanachai, reikšmingi vienkartiniai arba trumpai ėję literatūriniai leidiniai. Pristatant leidinius atkreipiamas dėmesys į įdomesnes jų leidybos detales, prisimenami asmenys, formavę vieno ar kito leidinio veidą, analizuojami įvairių laikotarpių periodinės spaudos panašumai bei skirtumai. Ekskursijos dalyviai, vartydami literatūrinės periodinės spaudos pavyzdžius, gali įsitikinti, kas būdinga vienam ar kitam leidiniui, diskutuoti dėl kai kurių literatūrinės spaudos vertinimų, analizuoti polemiką pačiuose periodiniuose leidiniuose, pavyzdžiui, literatūros žurnale „Baras“ ar literatūros ir meno kritikos žurnale „Pradai ir žygiai“. Ekskursija skirta vyresniųjų gimnazijos klasių moksleiviams, studentams, literatūros mokytojams. Ekskursiją veda vyresn. bibliotekininkas, istorikas A. Surblys.
 
Ekskursijos nemokamos.

K. Donelaičio g. 8, Kaunas
Ekskursijos registruojamos tel. (8 37) 32 43 76, el. paštu
 
Atnaujinta 2020-02-04 15:30