Daugiau naujienų - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
                                                                                                                                                  &nb...
2022-ieji yra svarbūs metai rašytojoms, kūrusioms po Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. 155 metai sukanka rašytojai Sofijai Pšibiliauskienei ir 150 metų rašytojai Marijai Lastauskienei. Minėdami šią sukaktį norime pristatyti KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre saugomus Lazdynų Pelėdos leidinius bei rašytojų gyvenimo istorijas. Lazdynų Pelėda – tai dvi seserys: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867–1926) ir Marija Ivanauskaitė-Lastausk...
Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre saugomi ne tik seni, bet ir reti leidiniai. Vienas išskirtiniausių leidinių, unikalus ir įdomus ne tik savo forma, bet ir turiniu, yra Johno Jameso Audubono „The Birds of America“ („Amerikos paukščiai“), 1972 m. leidimas. Šios knygos aukštis siekia apie metrą ir tai yra didžiausia bibliotekoje saugoma knyga. Kas yra knygos „The Birds of America“ autorius? Johnas Jamesas Audubonas (1785–1851 m.)...
Atnaujinta 2023-04-06 11:41
Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senųjų ir retų spaudinių fonde yra saugoma knygų įvairiomis užsienio kalbomis. Šiame tekste aprašytos vienos gražiausių bibliotekoje saugomų pasakų knygų prancūzų ir vokiečių kalbomis. Tai trijų žymiausių Europos pasakų kūrėjų kūriniai: Šarlio Pero, Brolių Grimų ir Hanso Kristiano Anderseno.  ŠARLIS PERO (Charles Perrault)   Literatūrinės pasakos pradininkas Šarlis Pero (1628–1703 m.) gimė Paryžiuje, Prancūzijos...
2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais minint 125 jos gimimo metus. I. Simonaitytė gerai žinoma kaip Klaipėdos krašto rašytoja, daugumai žinomas bent jau pirmasis jos romanas „Aukštujų Šimonių likimas“. Tačiau rašytojos gyvenimas buvo tiek įdomus, kiek ir sunkus. Apie ją parašyta ne viena knyga, sukurta filmų, atskleidžiančių ne tik jos kūrybą, tačiau ir jos pačios asmenybę, charakterį. Minėdami jos metus norime pristatyti I. Simonaitytės gyvenimo i...
Nuo šiol Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre skaitytojams prieinamas dar vieno išeivio, JAV lietuvio, archyvas1. Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas – didžiausias iš visų padalinyje saugomų asmeninių archyvų, jį sudaro 514 saugojimo vienetų. Įvairiuose dokumentuose (rankraščiuose, spaudiniuose, nuotraukose) atsiskleidžia lietuvių kasdienybė DP2 stovyklose Vokietijoje, įsikūrimo rūpesčiai išsisklaidžius po kitas šalis, pastangos susivienyti...