Daugiau naujienų - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Šiemet sukako 100 metų, kai gimė Alfonsas Nyka-Niliūnas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjų, literatūros kritikų. Gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, Utenos apskrityje. 1938 m. baigęs Utenos gimnaziją pradėjo romanistikos ir filosofijos studijas VDU, kurias 1942 m. baigė VU. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, dirbo mokytoju Tiubingeno lietuvių gimnazijoje, dėstė prancūzų kalbą Me...
Atnaujinta 2021-03-18 13:22
1919 m. tapęs Lietuvos laikinąja sostine, Kaunas garsėjo įvairiapuse kultūros erdve. Dėl savo ypatingos auros miestas buvo vadinamas „mažuoju Paryžiumi“. Apie šį Kauno „aukso amžių“ ir pasakoja 2019 10 15 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta kilnojamoji paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“. Renginyje padėkota kilnojamosios parodos rėmėjui Lietuvos respublikos kultūros ministerijai, parodos partneriams ir kitiems, prisidėjusiems skaitmeniniais vaizdais prie...
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, K. Donelaičio g. 8, 2 a. laiptinėje nuo 2019 08 12 pristatoma nedidelė, bet labai informatyvi ir spalvinga paroda „Laikinosios sostinės avalynės pramonė“, skirta Laikinosios sostinės metams. Parodoje galėsite susipažinti su Laikinosios sostinės avalynės gamintojais: jų pasiekimais, rūpesčiais, įmonių reklama. Kai vėl atnaujinama „Inkaro“ fabriko senosios sportinės avalynės gamyba, pravartu prisiminti ir visus kitus Laikinosios sostinės avalynės gamintojus. Seniausieji a...
Atnaujinta 2021-03-18 13:24
Petras Šalčius (1893–1958) – žymiausias Lietuvos kooperacijos teoretikas ir praktikas. 1918 m. baigė Maskvos universitete teisę ir Aukštuosius kooperacijos kursus prie Maskvos A. Šaniavskio liaudies universiteto, po studijų grįžo į Lietuvą. 1919–1920 m. dirbo Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamento direktoriumi. P. Šalčius aktyviai plėtojo kooperatyvų ir kooperatinių sąjungų tinklą šalyje, jų ryšius su tarptautinėmis kooperacijos organizacijomis. 1920 m. įkūrė Kooperacijos banką, 1925 m. –...
2019-ieji metai paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais. 1919 m. balandžio 6 d. žymus teisininkas ir publicistas A. Smetona tapo pirmuoju pagal Konstituciją išrinktu Lietuvos valstybės Prezidentu.  Šis politikas, 1918 m. Vasario 16-osisios Akto signataras ne tik paskelbė daugybę mokslo darbų ir publicistinių straipsnių. Pats A. Smetona tarpukario spaudoje apibūdinamas ir kaip žurnalistas, redaktorius, stilistas. Jo nuopelnams norminant lietuvių kalbą sk...
Parodos „Tarpukario Kaune leistų žurnalų viršelių mozaika“ tęsinyje supažindiname su populiaraus, liberalios krypties, nepartinio žurnalo „Naujas žodis“ viršeliais. Šis žurnalas buvo leistas 1925-1926 m. Rygoje ir 1926 m. (nuo Nr. 17) – 1933 m. Kaune.  „Naujas žodis“ pasižymėjo iliustratyvumu bei spalvingais, meniškais viršeliais. Iki 1927 m. žurnalo redaktoriumi ir leidėju buvo Justas Paleckis. 1927 m. birželio 17 d. įsteigta „Naujo žodžio“ bendrovė, o nuo 1927 m. liepos 27 d. (Nr. 12/13) ėmėsi „Naujo ž...