Daugiau naujienų - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Vesdami ekskursijas KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senosios knygos ekspozicijoje nuolat kalbame apie knygų nešamą šviesą, mokslą, pabrėžiame, kokios svarbios istorijos liudininkės jos yra. Tačiau senosios knygos liudija ir apie tamsius, baimės ir neteisybės pripildytus istorijos momentus. Šįkart kalbame apie „Malleus Maleficarum“, kitaip vadinamą „Raganų kūju“ – knygą, ne tik tapusią viduramžiais pradėtos raganų medžioklės istorijos &scar...
Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras, staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje. Jis mirė pačiame savo trumpos karjeros zenite, vos dvidešimts ketverių metų tesulaukęs. Mirtis visuomet kažinkaip keistai sumistina žmogų, paversdama gilia ir niekam nepermatoma paslaptim, tam tikra ženklų bei užuominų egzistencija, kurios buvimo niekas nepastebi jam gyvam tebesant. Alfonsas Nyka-Niliūnas [1]   2021-ieji paskelbti poeto Vytauto Mačernio (1921–1944) metais...
KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Facebook paskyroje ir svetainėje nuolat viešiname įdomius pasakojimus apie senuosius leidinius bei centro specialistų atradimus. Tačiau dažnai už įrašų socialiniuose tinkluose ar straipsnių interneto svetainėje „pradingsta“ patys darbuotojai, besistengiantys padaryti dokumentinį paveldą kuo labiau prieinamą plačiajai visuomenei. Senosios knygos ekspozicija, leidinių parodos, elektroniniame kataloge talpinami rankraštinių doku...
Spaudos draudimo gadynės žmonės paskui kitas kitą amžinybėn eina, nusinešdami su savimi labai brangių mūsų praeičiai atsiminimų. Jei mes tų žmonių atsiminimų nesurinksime, – daugybė tų laikų įvykių liks visai užmiršta, pranyks mūsų istorijai; be to, tik atsiminimai gali gyvai nušviesti bei apibūdinti kurią nors gadynę bei įvykius. Petras Ruseckas, 1926 m. [1]   Spaudos draudimas – tai giliai į lietuvių istorinę atmintį įsirėžęs 40 metų priespaudos ir kovos už lietuvi&scar...
Tada išplaukė iš uosto mano laivas. Palydėjai tu, ir pasitikt žadėjai tu. Aš mačiau tik saulę danguje auksinę Netikėjau tuo, ir aš nepamačiau naktų. Tada klaidžiojo po jūras mano laivas. Neradau tavęs, aš jau neberadau tavęs. Ir nebežinau, kur mane bangos neša, kas mane parves, kas gi mane namo parves? – Paklydimas [1]   Aplankyti kitas šalis šiomis dienomis galime nebent internete, televizoriaus ekrane ar knygose. Greičiausiai nebuvo tinkames...
Ateitininkai – katalikiška asmenybės ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus ir mokslą baigusius organizacijos narius. Jos pradžia siejama su pirmosiomis Vakarų Europoje susikūrusiomis lietuvių katalikų studentų organizacijomis: 1899 m. Fribūro universitete, Šveicarijoje įsteigta draugija „Rūta“ ir 1909 m. Liuvene, Belgijoje įkurta „Lietuva“. Pirmojo pasaulinio karo metais ateitininkai slapta veikė Lietuvos teritorijoje ir Rusijoje – Maskvoje ir Voroneže. Lietuvoje ši organizacija įsteigta 1911...
Atnaujinta 2021-03-05 16:05