Naujienos
2020 m. sausio 30 d., Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko humanitarinių mokslų daktarės Jolitos Linkevičiūtės-Rimavičienės  monografijos „Kilmės įrašas. Komunikacija ir kultūrų hibridizacija Lietuvoje“ sutiktuvės. Diskusijai apie knygą pakvietė bei renginio dalyvius ir svečius pasveikino Senųjų ir retų spaudinių skyriaus vedėja Ramunė Ruseckienė. Renginį moderavo svečias iš VDU, istorijos mokslų daktaras, doc. Remigijus Civinskas. Diskusijoje taip pat dalyvavo KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyr...
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, K. Donelaičio g. 8, 2 a. fojė nuo 2019 01 20 veikia leidinių paroda „Raudondvario Tiškevičių asmeninių bibliotekų fragmentai: iš KAVB fondų“. Po antrojo pasaulinio karo Raudondvario Tiškevičių biblioteka buvo išskaidyta, dalis jos knygų pateko į Kauno technologijos universiteto (tuo metu Kauno politechnikos instituto), Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekas bei į privačias kolekcijas. Dalį vertingos Raudondvario Tiškevičių bibliotekos – apie 250...
Kaunui nuo 1919 m. sausio pradžios tapus laikinąja Lietuvos sostine, mieste nepaprastai atgijo kultūrinis gyvenimas. Dėl istorinių aplinkybių į Lietuvą iš kitų kraštų pradėjo grįžti jauni kompozitoriai, dainininkai, dailininkai, aktoriai: Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Naujalis, broliai Mikas ir Kipras Petrauskai, A. Sodeika, A. Kačanauskas, J. Dvarionaitė. 1920 m. rugsėjo 1 d. dienraštis „Lietuva“ informavo, kad į Kauną „per Minską-Vileiką atvyko laukiamas mūsų dainininkas tenoras Kipras Petrauskas, Petrapilio...
Po spaudos lotyniškomis raidėmis draudimo panaikinimo XX a. pradžioje lietuvių kalba buvo spausdinama nemažai pasaulietinių kalendorių: „Vilniaus kalendorius“, „Žiburio kalendorius“, „Biržų kalendorius“, „Panevėžio kalendorius“ ir kt. Nepriklausomoje Lietuvoje svarbesni yra kalendoriai, skelbti nuo 1920 m.: „Kariškių“, „Ūkininko patarėjo“, „Mūsų laikraščio“. Buvo ir tam tikrų profesijų atstovams skirtų leidinių: „Vargonininkų kalendorius“, „Mokytojo kalendorius“, „Teisininkų kalendorius“, „Policijos kalendori...
Šiemet sukako 100 metų, kai gimė Alfonsas Nyka-Niliūnas – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjų, literatūros kritikų. Gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, Utenos apskrityje. 1938 m. baigęs Utenos gimnaziją pradėjo romanistikos ir filosofijos studijas VDU, kurias 1942 m. baigė VU. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, dirbo mokytoju Tiubingeno lietuvių gimnazijoje, dėstė prancūzų kalbą Me...
1919 m. tapęs Lietuvos laikinąja sostine, Kaunas garsėjo įvairiapuse kultūros erdve. Dėl savo ypatingos auros miestas buvo vadinamas „mažuoju Paryžiumi“. Apie šį Kauno „aukso amžių“ ir pasakoja 2019 10 15 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta kilnojamoji paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“. Renginyje padėkota kilnojamosios parodos rėmėjui Lietuvos respublikos kultūros ministerijai, parodos partneriams ir kitiems, prisidėjusiems skaitmeniniais vaizdais prie...