Naujienos
Kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, tautinio sąjūdžio veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 09 20 Maleišiuose, Svėdasų valsč., Ukmergės apskr. – 1933 04 29 Kaune) labai mylėjo knygas bei turėjo vertingą asmeninę biblioteką, kurioje iš viso buvo sukaupęs apie 4 tūkstančius leidinių. Nuo 1899 m. J.Tumas-Vaižgantas turėjo savo asmeninės bibliotekos antspaudą „Kunigo Juozo Tumo kningynas“, kurį vėliau pakeitė nežinomo autoriaus ekslibrisas „Ora et labora unitis viribus. Kun. Juozapo Tumo“ („Me...
  Parodos „Tarpukario Kaune leistų žurnalų viršelių mozaika“ tikslas – retrospektyviai apžvelgti, kaip tarpukario Kaune platintų žurnalų turinys buvo derinamas su juose spausdintais vaizdais, kaip keitėsi leidinių viršeliai, kas juos kūrė. Parodoje pateikiami jos rengėjų pasirinkti iliustratyviausi, originaliausi, funkcionaliausi  žurnalų viršeliai. Vienas pagrindinių parodos uždavinių – ne tik parodyti laikinosios sostinės žurnalų viršelių mozaiką, bet ir pristatyti, kas juos kūrė. Tuometinių žurna...
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyrius pristato tik nedidelę turimo dokumentinio paveldo dalį – nuo 1918 m. ir vėliau leistus jaunimo leidinius (laikraštėlių kolekciją), skelbiamus milžiniškame skaitmeniniame lobyne www.epaveldas.lt. Nors moksleivių ir jaunimo spauda buvo gausi tarpukariu, tačiau dėl turinio ir išleidimo būdo išskirtiniai „Aušros“ mergaičių gimnazijos laikraštėlis „Živilė“ (1929) ir jaunimo laikraštis „Viturėlis“ (1918) – svarbi šiame tekste pristatomos laikraštėlių kolekcijos dalis.  Kol...
Pristatome antrąją valstybės atkūrimo šimtmečio herojams skirtą unikalią parodą „Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į laikinojoje sostinėje dirbusių ir visuomenės kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavusių žurnalistų, redaktorių darbų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje. Informatyvioje parodoje pristatomos iškilios asmenybės – redaktoriai, rašytojai; akcentuojama veikla, dėl kurios herojai pasirinkti siekiant atskleisti jų nuopelnus būtent žurnalistikos srityje. Vyta...
Neformalios Kauno odos dailininkų grupės „DermArs“ meninių įrišų ir ekslibrisų paroda, skirta grupės įsikūrimo dvidešimtmečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „LIETUVIŠKA KNYGA EUROPOS KONTEKSTE" Parodoje demonstruojami odiniai knygų įrišai, atspindintys Kauno odos menininkų grupės „DermArs“ kūrybinį veiklos laikotarpį nuo 1989 metų, kai grupė oficialiai įsikūrė, iki šių dienų. Nors bendros grupės kūrybinės parodos organizuojamos dažnai, tačiau tai pirmoji bendra paroda, skirta knygos menui...
Bibliotekos lankytojau, kviečiame dalyvauti trumpoje apklausoje ir išsakyti savo nuomonę! Mums svarbu žinoti, ką manote apie KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus elektronines paslaugas.  Kviečiame teikti pasiūlymus galimiems pokyčiams, kurie patenkintų Jūsų poreikius. Prašytume skirti 5 minutes ir atsakyti į anketos klausimus, kurią rasite paspaudę šią nuorodą. Apklausa yra anoniminė. Jūsų nuomonė, pastabos ir pasiūlymai mums labai svarbūs. Dėkojame už bendradarbiavimą!