KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, K. Donelaičio g. 8, 2 a. fojė nuo 2019 01 20 veikia leidinių paroda „Raudondvario Tiškevičių asmeninių bibliotekų fragmentai: iš KAVB fondų“.

Po antrojo pasaulinio karo Raudondvario Tiškevičių biblioteka buvo išskaidyta, dalis jos knygų pateko į Kauno technologijos universiteto (tuo metu Kauno politechnikos instituto), Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekas bei į privačias kolekcijas. Dalį vertingos Raudondvario Tiškevičių bibliotekos – apie 250 knygų – saugo KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyrius. Tai XVI – XX a. leidiniai prancūzų, lenkų, lotynų, rusų ir vokiečių kalbomis. Fonde vyrauja XIX a. knygos. Plačiau apie Raudondvario grafų Tiškevičių rinkinį KAVB galima pasiskaityti Vilmos Mačiulaitytės ir Gabrielės Gibavičienės straipsnyje. Parodoje pristatoma keletas šio rinkinio įdomesnių leidinių.

Daugiausiai skaityta