Antrojo pasaulinio karo metų aktualijos – elektroninėje „Į Laisvę“ versijoje

Paskelbtas Naujienos
Skaityti 2269 kartai

Skatindama Lietuvai reikšmingų suskaitmenintų objektų sklaidą, KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus bendruomenė šį kartą siūlo susipažinti su 1941–1942 m. iš pradžių pogrindyje, o vėliau oficialiai leisto laikraščio „Į Laisvę“ elektronine versija. 1941 m. traukiantis sovietinei armijai ir prasidėjus vokiečių okupacijai būtent šiame birželio 25 d. leidinyje paskelbta apie Laikinosios vyriausybės sudarymą bei Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą!

Istorinis laikotarpis nulėmė laikraščio „Į Laisvę“ specifiką, o greičiausiai ir patį leidinio pavadinimą. Baigiantis pirmajai sovietinei okupacijai ir į Sovietų Sąjungos teritorijas įžengus vokiečių kariuomenei Lietuva tikėjosi nusimesti okupacijos jungą ir atkurti Nepriklausomybę, o vokiečius kurį laiką vadino labiau išvaduotojais nei okupantais. Tokios nuotaikos atsispindėjo ir aptariamame periodiniame leidinyje. Nors ir trumpą laikotarpį leistas, laikraštis „Į Laisvę“ turėjo ne vieną vyriausiąjį redaktorių: šias pareigas pasikeisdami užėmė Kazys Bauba, Jonas Virbickas, Julijonas Būtėnas ir kiti.
Daug dėmesio laikraščio straipsnių autoriai skyrė laisvės ir kovos dėl laisvės temoms. Straipsniuose akcentuota sovietinės okupacijos žala, aprašytas vykdytas teroras, kankinimai. Siekiant dar labiau pabrėžti Lietuvos laisvės siekius laikraščio tekstai papildyti ir laisvės tematikos eilėraščiais. Laikraštyje publikuotos ir radijo programos, skelbimai, buvo gausu informacinio pobūdžio rubrikų.

Nenuostabu, kad leidinys „Į Laisvę“ to meto visuomenę informavo ne tik apie Lietuvos politinius, ekonominius, kultūrinius, visuomeninius įvykius, bet ir apie svarbiausius tarptautinius pokyčius, karo eigą, pagrindines aktualijas. Juk nuo situacijos tarptautinėje politikoje labai priklausė ir Lietuvos valstybės ateitis. Štai kokiomis naujienomis buvo dalijamasi su skaitytojais: Italija siunčia ekspedicinį korpusą į rytų frontą; Vokiečių prieštankinis pabūklas sunaikino 6 rusų tankus; Sovietų Sąjunga prašo Amerikos pagalbos; Vokietijos karas prieš Maskvą yra Europos kryžiaus žygis prieš bolševizmą.
Tai vos keli to meto aktualijų pavyzdžiai. Jeigu ieškote daugiau informacijos, kviečiame pirmųjų Karo metų naujienų ieškoti svetainėje epaveldas.lt publikuotame laikraštyje „Į Laisvę“.

Parengė bibliotekininkė A. Zakaravičiūtė.

Atnaujinta 2017-08-23 17:25

Daugiausiai skaityta