Skaitykite iš namų – elektroninė erdvė papildyta naujais leidiniais!

Paskelbtas Naujienos
Skaityti 1698 kartai

KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus darbuotojai džiaugiasi galėdami informuoti apie naujai suskaitmenintų leidinių pasirodymą svetainėje epaveldas.lt. Nuo šiol iš namų galite skaityti Laikraštėlių kolekcijai priklausančių jaunimo organizacijų leidinių – „Varpas“ ir „Žuvėdra“ – numerius, taip pat periodinį leidinį lenkų kalba „Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“).

Suskaitmenintas ir skaitytojams teikiamas šapirografu daugintas rankraštinis 1926 m. gruodžio 10 d. „Varpo“ numeris. Leidinyje –  straipsnis apie lietuvių tautinės sąmonės žadintoją ir visuomenės veikėją dr. Kazį Grinių jo šešiasdešimties metų sukaktuvių proga, taip pat Kauno „Kultūros“ būrelių susirinkime išsakytos J. Bielinio mintys.  Laikraštėlyje aptariami kultūrinių organizacijų uždaviniai, kreipiamasi į varpininkus skatinant juos siekti mokslo žinių, dirbti, būti valingiems, tautiškiems, originaliems, visuomeniškiems ir pažangiems.

Mažeikių valstybinės gimnazijos jūrų skautų leidinio „Žuvėdra“ pirmame numeryje (1938 12 18) publikuojami jūrų skautų pasakojimai, išskirtas Šachmatų ir Juokų skyrius, teikiamas Šposų kalendorius, skelbiamas uždavinių sprendimo konkursas .

Skaitantieji lenkiškai gali pasinaudoti informacija, teikiama suskaitmenintuose 1925 ir 1926 m. periodinio leidinio „Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“) numeriuose  .

Leidiniams, daugintiems šapirografu arba rotatoriumi, gręsia turinio išnykimas – tekstas pamažu blunka. Skyriaus darbuotojai skaitmenindami tokius dokumentus suteikia galimybę jiems išlikti ir būti skaitomiems ateities kartų.

Atnaujinta 2016-11-07 16:55

Daugiausiai skaityta