Konferencija „Europeana Tech 2015“

Paskelbtas Naujienos
Skaityti 1894 kartai

Vasario 12 – 13 dienomis Senųjų ir retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Kristina Bartkienė dalyvavo Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje vykusioje konferencijoje Europeana Tech 2015 (http://www.europeanatech2015.eu/programme/). Į konferenciją susirinko Europeanos tinklo bendruomenės nariai – atstovai ne tik iš įvairių Europos, bet ir iš Naujosios Zelandijos bei Amerikos bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų skaitmeninį kultūros paveldą kuriančių ir skleidžiančių institucijų (apie 250 dalyvių).
Pagrindinis konferencijos tikslas buvo pasidalinti patirtimi, aptarti visoms su skaitmenintu kultūros paveldu dirbančioms institucijoms aktualius klausimus, pateikti naujų/alternatyvių technologinių pasiūlymų kuriant ir skleidžiant skaitmeninį turinį. Buvo aptarta, kaip populiarinti prieigą prie skaitmeninės kultūros, tyrinėjamos įvairios paradigmos, kaip „įdarbinti“, „praturtinti“ duomenis ar priversti juos sąveikauti naujais būdais, kad galima būtų pasiūlyti geresnes paieškos paslaugas, pateikti praktinių patarimų Europeana Tech bendruomenei, kaip sukurti tvarius prieigos prie internetinių šaltinių būdus, nagrinėjami įvairūs daugiakalbystės problemos aspektai, identifikuojamos svarbiausios problemos ir perspektyviausi šių problemų sprendimo būdai, aptartos debesų technologijos galimybės, tokie įrankiai kaip Europeanos turinio pakartotinio naudojimo konstrukcijos (the Europeana Content Reuse Framework), LoCloud istorinių vietovardžių, OpenRefine, Europeana Cloud ir kt. įrankiai.
Galima daryti išvadą, kad Europeanos bendruomenė sprendžia tas pačias problemas, su kuriomis susiduria ir Lietuvos institucijos, skaitmeninačios kultūros paveldą. Kaip ir Lietuvos „Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2014-2020 metų programos“, taip ir Europeanos tinklo strateginiai tikslai sutampa: siekiama didinti virtualios kultūros paveldo erdvės pasiekiamumą ir matomumą, skatinti kurti inovatyvias skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo visuomenės reikmėms skirtas elektronines paslaugas ir produktus, sukurti geresnes skaitmeninio turinio sklaidos galimybes. Tarptautinė aktualių klausimų patirtis ir išgirstos idėjos skatina pamąstyti apie naujas kultūros paveldo sklaidos galimybes bei elektroninių produktų kūrimą Lietuvos skaitmeninėje erdvėje. 

Atnaujinta 2016-01-22 15:27

Daugiausiai skaityta