Žurnalas moterims „Naujoji vaidilutė“

Naujoji vaidilutė“ (1921–1940) – žurnalas moterims inteligentėms, pradėtas leisti tarpukario Lietuvoje, kurio steigėjas ir pirmasis redaktorius buvo Vasario 16-osios Akto signataras Pranas Dovydaitis. Pirmajame leidinio numeryje redaktorius P. Dovydaitis atskleidė žurnalo tikslą – lavinti skaitytojų protą plečiant dvasinį akiratį. Tam tikslui, pasak redaktoriaus, skirti filosofijos, teologijos, istorijos, literatūros, gamtos ir kitų mokslų „straipsniai straipsneliai“. Redakcijos darbo pradžioje 1921–1930 m. šis leidinys buvo skirtas mergaitėms moksleivėms ugdyti, tačiau laikui bėgant tapo moterų inteligenčių žurnalu, dar vėliau – moterų kultūrinio gyvenimo žurnalu, pasižymėjusiu straipsnių kultūros, literatūros, dailės, kulinarijos ir madų temomis įvairove. Žurnalo leidėjos ir redaktorės vėliau dažnai keitėsi. Redaktorėmis dirbo S. Ladygienė, R. Petrušauskienė, O. Gaigalaitė-Beleckienė. Vėlesniais metais leidinį redagavo ir P. Orintaitė, A. Mažylytė, J. Jatulytė, J. Drungaitė ir kt. Akivaizdu, kad žurnalą kūrė didelė rašytojų komanda, todėl jis nuolat tobulėjo.


Moksleivėms skirtas žurnalas buvo didaktinio pobūdžio, tačiau jo pagrindą sudarė lietuvių grožinė literatūra. Itin svarbus 1926 m. žurnalo pirmame sąsiuvinyje paskelbtas J. Tumo straipsnis apie G. Petkevičaitę-Bitę. Jame pateikiama rašytojos biografija jos 65 metų ir 40 metų „plunksnos darbo sukaktuvėms“, straipsnio autorius nusilenkia (jo žodžiais tariant) šiam „darbo milžinui ir teigiamai Lietuvos pajėgai“. Straipsnis svarbus dėl to, kad  J. Tumas laikytinas pirmuoju šios rašytojos bibliografu, kuris skyrė dėmesį jos nuopelnams. Taip pat šia publikacija J. Tumas, kaip ir P. Dovydaitis, žurnalo skaitytojas skatino rašyti, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.


Su „Naujosios vaidilutės“ redakcija itin aktyviai bendradarbiavo ir rašytoja M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kuri rašė ir skelbė didaktinio pobūdžio straipsnius, grožinius kūrinius, humoristiką, redagavo kitų autorių straipsnius. Žurnale yra pateikta M. Pečkauskaitės ir P. Dovydaičio susirašinėjimo laiškais fragmentų, o rašytojos grožinės kūrybos žodžiai apibūdinami kaip dvasios kūrybos perlai, jos kūriniai artimi paprastų žmonių gyvenimui. 1930 m. dešimtas žurnalo numeris skirtas aptarti M. Pečkauskaitės biografiją, bibliografiją, kūrybos bruožus bei nuopelnus literatūros srityje. Savo tekstus žurnale taip pat skelbė rašytojos Alė Rūta, Alė Sidabraitė, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, Petronėlė Orintaitė, J. Augustaitytė-Vaičiūnienė ir daugybė kitų moterų inteligenčių. Leidinyje gausu ne tik žymių rašytojų poezijos ir prozos kūrinių (pvz. G. Petkevičaitės-Bitės), bet ir buvo skelbiama daug literatūros kritikos straipsnių. Pavyzdžiui, leidinyje rašoma, kad Žemaitė, Lazdynų Pelėda ir Šatrijos Ragana puikiai jautė savo laikotarpio dvasią; ir „Aušra“, ir „Varpas“ turėjo didelę įtaką jų kūrybai. Romantiški praeities svajojimai ir realūs gyvenamojo momento reikalavimai veikė visas šias rašytojas; jų kūryboje randame tai, kas daro jas visuomeniškas.


1931 m. „Naujosios vaidilutės“ virtimas moterų inteligenčių žurnalu nebuvo atsitiktinis. Leidinyje buvo rašoma visais moterims rūpimais klausimais, čia buvo skelbiama moterų pamėgtų rašytojų kūrinių. „Naujajai vaidilutei“ tapus moterų inteligenčių žurnalu, šiame populiariame leidinyje buvo spausdinami ir tekstai apie buitį su įvairiais patarimais: kaip įrengti ir tvarkyti kambarius, kokį būsto šildymo būdą geriau pasirinkti, pateikta daug patiekalų receptų, patariama, kokie drabužiai madingi, koks turėtų būti žmonių bendravimas ir socialinis gyvenimas, kaip elgtis visuomenėje. Nemažai dėmesio žurnale skirta religijai, moterų teisėms, yra straipsnių apie Lietuvos gamtą, etnografiją ir tautinius drabužius, rašoma ir apie kitas pasaulio valstybes bei jų kultūrą. Pažymėtina, kad ketvirtajame dešimtmetyje tobulėjant fotografijai ir dailei, vėlesniuose „Naujosios vaidilutės“ numeriuose pradėta spausdinti daugiau nuotraukų, paveikslų, rankdarbių, skulptūrų vaizdų, įvairių piešinių, lietuvių dailininkų darbų (D. Tarabildienės, A. Navickaitės-Gaučienės, K. Šimonio ir kt.). Nuo 1940 m. „Naujoji vaidilutė“ tapo moterų kultūrinio gyvenimo žurnalu.


Leidinį skaityti galima nuotoliniu būdu (http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00D958D5).

Atnaujinta 2021-03-18 13:30