Paroda „Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“

Paskelbtas Naujienos
Skaityti 2360 kartai

Pristatome antrąją valstybės atkūrimo šimtmečio herojams skirtą unikalią parodą „Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į laikinojoje sostinėje dirbusių ir visuomenės kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavusių žurnalistų, redaktorių darbų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje. Informatyvioje parodoje pristatomos iškilios asmenybės – redaktoriai, rašytojai; akcentuojama veikla, dėl kurios herojai pasirinkti siekiant atskleisti jų nuopelnus būtent žurnalistikos srityje.

Vytautas Bičiūnas buvo krikščionių demokratų partijos spaudos pirmeivis bei ypač daug rašantis žurnalistas, teatro ir literatūros kritikas. Felicija Bortkevičienė buvo ryškiausias Valstiečių liaudininkų sąjungos spaudos veidas, ypatingas pasiaukojimo partijos periodinei spaudai pavyzdys. Aleksandras Adomas Dambrauskas-Jakštas buvo vienas iš humoristinės periodinės spaudos pradininkų. Juozas Eretas buvo įvairiapusiška asmenybė, atsiskleidusi ir žurnalistiniame darbe. Liūnė Janušytė ir Augustinas Gricius buvo ne tik feljetono žanro tarpukario Lietuvos periodikoje lyderiai, bet ir įdomios, populiarios savo gyvenimu ir veikla asmenybės. Juozo Keliuočio išskirtinumui Lietuvos žurnalistikos istorijoje pagrįsti pakanka jo įsteigto bei redaguoto literatūrinės krypties žurnalo „Naujoji Romuva“. Aleksandras Merkelis – išskirtinė asmenybė dėl daugybės jo parašytų nekrologų, proginių straipsnių. Juozas Purickis buvo itin daug rašantis žurnalistas, ypač nusipelnęs publicistikos žanro Lietuvos periodikoje raidai. Matas Šalčius pasižymėjo kaip žurnalistas keliautojas ir leidinių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje redaktorius bei bendradarbis. Kiekvieno herojaus indėlis į žurnalistikos teorijos kūrimą gali būti vertinamas labai skirtingai ar net prieštaringai, tačiau daugelio herojų veikla pasižymėjo įvairiapusiškumu, skirtingais nuopelnais visuomeninio gyvenimo srityse.

Kiekvienas besidomintis tarpukario žurnalistika galėtų sudaryti iškilių asmenybių dešimtuką, kuris tikriausiai skirtųsi nuo aprašomo parodoje, tačiau skyriaus dešimtukas sudarytas pagal kriterijus, kurie išskiria pasirinktus herojus iš daugybės kitų gabių ir ne mažiau svarbių tarpukario žurnalistų. Laikinosios sostinės žurnalistika gimė kaip entuziastingų bei gabių žurnalistų mėgėjų veiklos produktas, kuris tik ilgainiui tapo profesionalia žurnalistika, toliau tęsiama žurnalistų profesionalų. Šiai raidai daug įtakos turėjo ne tik parodoje paminėti šimtmečio herojai, bet ir daugybė kitų tarpukario laikinosios sostinės žurnalistiką formavusių žurnalistų, visuomenės veikėjų ir rašytojų.

Paroda eksponuojama K. Donelaičio g. 8 , II a.

Atnaujinta 2021-03-18 15:12

Daugiausiai skaityta