Naujienos
Spaudos draudimo gadynės žmonės paskui kitas kitą amžinybėn eina, nusinešdami su savimi labai brangių mūsų praeičiai atsiminimų. Jei mes tų žmonių atsiminimų nesurinksime, – daugybė tų laikų įvykių liks visai užmiršta, pranyks mūsų istorijai; be to, tik atsiminimai gali gyvai nušviesti bei apibūdinti kurią nors gadynę bei įvykius. Petras Ruseckas, 1926 m. [1]   Spaudos draudimas – tai giliai į lietuvių istorinę atmintį įsirėžęs 40 metų priespaudos ir kovos už lietuvi&scar...
Tada išplaukė iš uosto mano laivas. Palydėjai tu, ir pasitikt žadėjai tu. Aš mačiau tik saulę danguje auksinę Netikėjau tuo, ir aš nepamačiau naktų. Tada klaidžiojo po jūras mano laivas. Neradau tavęs, aš jau neberadau tavęs. Ir nebežinau, kur mane bangos neša, kas mane parves, kas gi mane namo parves? – Paklydimas [1]   Aplankyti kitas šalis šiomis dienomis galime nebent internete, televizoriaus ekrane ar knygose. Greičiausiai nebuvo tinkames...
Ateitininkai – katalikiška asmenybės ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus ir mokslą baigusius organizacijos narius. Jos pradžia siejama su pirmosiomis Vakarų Europoje susikūrusiomis lietuvių katalikų studentų organizacijomis: 1899 m. Fribūro universitete, Šveicarijoje įsteigta draugija „Rūta“ ir 1909 m. Liuvene, Belgijoje įkurta „Lietuva“. Pirmojo pasaulinio karo metais ateitininkai slapta veikė Lietuvos teritorijoje ir Rusijoje – Maskvoje ir Voroneže. Lietuvoje ši organizacija įsteigta 1911...
Atnaujinta 2021-03-05 16:05
Stasys Šalkauskis(1886–1941) buvo pedagogas, vienas žymiausių XX a. lietuvių filosofų, kūręs lietuviškąją filosofijos terminiją. Kaip teisininkas tapo filosofu 1911 m. S. Šalkauskis baigė teisę Maskvos universitete. Nuo 1911 m. gyveno Uzbekijoje, Samarkande, kur dirbo komerciniuose bankuose juriskonsultu ir ėjo prisiekusiojo advokato padėjėjo pareigas. Tačiau teisininko darbu jis buvo nepatenkintas. J. Eretas knygoje „Stasys Šalkauskis, 1886–1941“ (1960) nurodė faktą, kad pirmą savo bylą S. Šalkauskis visiška...
Nuo 1993-iųjų vaikus ir suaugusiuosius pasakojimais apie pirmąsias spausdintas knygas į Kauno apskrities viešąją biblioteką kvietusi Senosios knygos ekspozicija šiais metais buvo atnaujinta – nuo lapkričio mėnesio lankytojus ji pasitinka modernesnė, interaktyvesnė ir suteikianti dar daugiau informacijos apie XV–XX a. spaudos istoriją. Knygos istorija nuo XV a. Kaip ir spausdintos knygos istorija, ekspozicija prasideda nuo XV a. knygų – inkunabulų, vertingiausių bibliotekoje saugomų leidinių: eksponuojama 1482...
Žemaitė (tikrasis vardas – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845–1921) – rašytoja, kurios kūryba davė pradžią naujųjų laikų lietuvių prozai ir realizmo srovei lietuvių literatūroje. Žemaitė gimė 1845 m. birželio 4 d. Plungės rajone, grafų Pliaterių Bukantės dvarelyje, neturtingų bajorų šeimoje. Būdama jauna mergina, rėmė 1863 m. sukilėlius, iškeliavo tarnauti kambarine į Džiuginėnų dvarą Telšių rajone. 1865 m. ištekėjo už Džiuginėnų dvaro eigulio Lauryno Žymanto, vertėsi su juo žemės ūkio darbais. Apie 1884...