Naujienos
2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais minint 125 jos gimimo metus. I. Simonaitytė gerai žinoma kaip Klaipėdos krašto rašytoja, daugumai žinomas bent jau pirmasis jos romanas „Aukštujų Šimonių likimas“. Tačiau rašytojos gyvenimas buvo tiek įdomus, kiek ir sunkus. Apie ją parašyta ne viena knyga, sukurta filmų, atskleidžiančių ne tik jos kūrybą, tačiau ir jos pačios asmenybę, charakterį. Minėdami jos metus norime pristatyti I. Simonaitytės gyvenimo i...
Nuo šiol Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre skaitytojams prieinamas dar vieno išeivio, JAV lietuvio, archyvas1. Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas – didžiausias iš visų padalinyje saugomų asmeninių archyvų, jį sudaro 514 saugojimo vienetų. Įvairiuose dokumentuose (rankraščiuose, spaudiniuose, nuotraukose) atsiskleidžia lietuvių kasdienybė DP2 stovyklose Vokietijoje, įsikūrimo rūpesčiai išsisklaidžius po kitas šalis, pastangos susivienyti...
Vesdami ekskursijas KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senosios knygos ekspozicijoje nuolat kalbame apie knygų nešamą šviesą, mokslą, pabrėžiame, kokios svarbios istorijos liudininkės jos yra. Tačiau senosios knygos liudija ir apie tamsius, baimės ir neteisybės pripildytus istorijos momentus. Šįkart kalbame apie „Malleus Maleficarum“, kitaip vadinamą „Raganų kūju“ – knygą, ne tik tapusią viduramžiais pradėtos raganų medžioklės istorijos &scar...
Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras, staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje. Jis mirė pačiame savo trumpos karjeros zenite, vos dvidešimts ketverių metų tesulaukęs. Mirtis visuomet kažinkaip keistai sumistina žmogų, paversdama gilia ir niekam nepermatoma paslaptim, tam tikra ženklų bei užuominų egzistencija, kurios buvimo niekas nepastebi jam gyvam tebesant. Alfonsas Nyka-Niliūnas [1]   2021-ieji paskelbti poeto Vytauto Mačernio (1921–1944) metais...
KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Facebook paskyroje ir svetainėje nuolat viešiname įdomius pasakojimus apie senuosius leidinius bei centro specialistų atradimus. Tačiau dažnai už įrašų socialiniuose tinkluose ar straipsnių interneto svetainėje „pradingsta“ patys darbuotojai, besistengiantys padaryti dokumentinį paveldą kuo labiau prieinamą plačiajai visuomenei. Senosios knygos ekspozicija, leidinių parodos, elektroniniame kataloge talpinami rankraštinių doku...
Spaudos draudimo gadynės žmonės paskui kitas kitą amžinybėn eina, nusinešdami su savimi labai brangių mūsų praeičiai atsiminimų. Jei mes tų žmonių atsiminimų nesurinksime, – daugybė tų laikų įvykių liks visai užmiršta, pranyks mūsų istorijai; be to, tik atsiminimai gali gyvai nušviesti bei apibūdinti kurią nors gadynę bei įvykius. Petras Ruseckas, 1926 m. [1]   Spaudos draudimas – tai giliai į lietuvių istorinę atmintį įsirėžęs 40 metų priespaudos ir kovos už lietuvi&scar...