Skaityti4846 kartai

2013 m. publikacijos

Straipsniai

Juokinga ar liūdna: retro žvilgsnis į lietuvišką humorą / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena. - Santaka. - 2013, gruod. 6 (Nr. 283), p. 4 - 5.
[skaityti straipsnį]

Petro Šalčiaus rankraščių fondas - atviras tyrinėtojams / parengė Rūta Varkalaitė // Voruta. 2013, bal. 13 (Nr. 8), p. 8.
[skaityti straipsnį]

The old book - protected cultural heritage: from restoration to digitization / parengė Edita Rudminaitė // Inovacijos leidybos poligrafijos ir multimedijos technologijose 2013 = Innovations in publishing, printing and multimedia technologies. Kaunas, Kauno kolegija, 2013, p. 64 - 69.
[skaityti straipsnį]

Письмо и Album Amicorum : язык императива / parengė Sigitas Lūžys // Kultūras studijas: zinātnisko rakstu krājums, Vol. 5: vestule literatūra un kultūra. Daugavpils : Daugavpils universitates akademiskais apgads „Saule“, p. 27-36.

Ryškiai matau mokytojos veidą : [atsiminimai] / Irena Jaskutėlytė-Bartašienė. // Nedaug iš gyvenimo paėmiau. Vilnius, 2013, p. 50-51.

D. Zieniūtės publikacijos periodikoje : [bibliografinis sąrašas] / sudarė Irena Bartašienė // Nedaug iš gyvenimo paėmiau. Vilnius, 2013, p. 253-255.


Pranešimai

E. Rudminaitė. The old book - protected cultural heritage: from restoration to digitization. Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija "Inovacijos leidybos poligrafijos ir multimedijos technologijose 2013. Kaunas, 2013, balandžio 17 d. [žiūrėti pranešimą]

S. Lūžys. Habent sua fata libelli: библиофильство и первые библиотеки в княжестве Жемайтийском // Starptautiskā zinātniskā konference "XXIII Zinātniskie lasījumi". Latvija, Daugavpils, Daugavpils Universitāte. 2013, sausio 25 d.

S. Lūžys. Brachigrafija Lietuvos lotynicoje: abreviatūrų slinktys iš lotyniškosios į lenkų ir lietuvių raštiją // Tarptautinė mokslinė konferencija "Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra". VDU, 2013 m. rugsėjo 27-28 d.

Daugiausiai skaityta