Skaityti7707 kartai
  • Formuojame, saugome ir tiriame KAVB senųjų ir retų spaudinių fondą, kurį sudaro daugiau kaip 215 tūkst. dokumentų.

  • Pildome elektroninį katalogą Libis senųjų dokumentų bibliografiniais įrašais.

  • Tyrimų rezultatus publikuojame moksliniuose leidiniuose, skaitome pranešimus įvairių institucijų knygos ir istorijos mokslams skirtose konferencijose.

  • Dalyvaujame Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos inicijuotame paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra”.

  • Skyriaus interneto svetainėje knyga.kvb.lt pristatome žymių kultūros veikėjų kolekcijas, iš gausaus tarpukario spaudos fondo rengiame virtualias parodas.

  • Rengiame lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB) ir retrospektyvinės nacionalinės bibliografijos rodyklėms.

  • Rengiame XVII a. knygų, esančių Kauno bibliotekų ir muziejų fonduose, katalogą.

  • Supažindiname su senųjų spaudinių (XV–XIX a.) ekspozicija ir K. Donelaičio g. 8 pastato istorija. Ekskursijos užsakomos tel. (8 37) 32 43 76, el. paštu

 

 
 
 
 
 
 

Daugiausiai skaityta