Skaityti4385 kartai

Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklės

Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir  naudojimo nuostatai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams“

 

Įstatymai
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Daugiausiai skaityta