Skaityti5560 kartai

Seminaras „Senųjų dokumentų tvarkymas“

2013 m. balandžio 16 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko praktinis seminaras senuosius dokumentus kataloguojantiems, tyrinėjantiems specialistams. Kolegos iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos regionų bibliotekų buvo supažindinti su senųjų, retųjų dokumentų vertės nustatymo metodikomis, aptarti teoriniai senųjų knygų apibrėžimo klausimai, tokių knygų fondo kaupimo perspektyvos, darbo su fondais ir fondų priežiūros reikalavimai, senųjų leidinių indentifikavimo būdai ir pagalbinės priemonės, senųjų leidinių aprašo išsamumas, konvoliutų ir oficialiųjų Prūsijos valdžios raštų katalogavimo specifika. Seminare patirtimi dalinosi Nacionalinės bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centro Restauravimo skyriaus aukščiausiosios kategorijos restauratorė Jūratė Dulinskienė, Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro vadovė Jolita Steponaitienė, vyriausioji bibliotekininkė Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, redaktorė Alma Masevičienė bei Katalogavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Dalia Pečiulienė.

____________

Konferencija „Spaudos paveldas Kauno regiono atminties institucijose: išsaugojimo ir sklaidos perspektyvos“

____________

Konferencija „Kauno architektūros ir spaudos paveldas - kultūros erdvė miesto bendruomenei“

Spalio 23 d. popietę Kauno apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose įvyko šventinė konferencija „Kauno architektūros ir spaudos paveldas – kultūros erdvė miesto bendruomenei“, skirta architekto Vytauto Landsbergio–Žemkalnio suprojektuoto pastato Prekybos, pramonės ir amatų rūmams Kaune 70-mečio jubiliejui paminėti.

Konferenciją organizavo Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Į Senųjų spaudinių ekspozicijos salę susirinko nemažas būrys garbingų svečių, tarp kurių - Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis su žmona G. Ručyte, rašytojas ir režisierius V.V. Landsbergis, Kauno meras A. Kupčinskas, LNMMB generalinis direktorius V. Gudaitis ir kt. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas, prisiminimais apie tėvą ir jo projektuotus rūmus pasidalino prof. V. Landsbergis. V.V. Landsbergis pristatė ir parodė savo dokumentinio filmo „ Visa teisybė apie mano tėvą“ fragmentą apie senelį V. Landsbergį-Žemkalnį.

Pranešimus skaitė žymūs architektai, menotyrininkai bei KAVB ir PPAR atstovai:

Architektūros istorikė Jolita Kančienė – „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – architektūros ir dailės sintezės šedevras“

VDU Menų fakulteto doc. dr. Rasutė Žukienė – „Dailės kūriniai Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose - šalies įvaizdžio dalis"

VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedros doc. dr. Vytautas Petrušonis – „Socialinio solidarumo motyvai architekto V. Landsbergio-Žemkalnio kūryboje“

VDU Užsienio kalbų centro lektorius ir KAVB vyr. redaktorius Sigitas Lūžys – „Žodis ir forma: erdvės modifikacija (biblioteka Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose)“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis – „Verslo bendruomenė vakar, šiandien, rytoj“

____________

Knygos „Iš atminties ekrano“ pristatymas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose (K. Donelaičio g. 8) buvo pristatyta žymaus Lietuvos architekto, Nepriklausomybės kovų savanorio, visuomenės veikėjo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio knyga „Iš atminties ekrano: rašyta ir pasakota" („Versus aureus“). Knygos sudarytojas – prof. Vytautas Landsbergis.
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) per savo šimtą turiningo gyvenimo metų paliko ryškų pėdsaką Lietuvos architektūros istorijoje, valstybės ir visuomenės gyvenime. Skelbiami jo atsiminimai yra itin gyvas, vaizdingas istorijos liudijimas, o sykiu – įtaigus asmens ir jo aplinkos portretas. Įvykių faktus, dažnai mažai žinomus arba pamirštus, bei atminties paveikslus lydi autoriaus mintys apie kūrybos, darbo ir gyvenimo prasmę, apie pareigą ir garbę.
V. Landsbergis-Žemkalnis – architektas, inžinierius, pedagogas, valstybininkas – gimė 1893 m. kovo 10d. Linkaučiuose (Pakruojo r.) teatralo, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio šeimoje. Būsimasis architektas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Už pasižymėjimą kautynėse ties Radviliškiu su bermontininkais 1919 m. apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1922 m. baigė Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. Pirmasis iš Lietuvos architektų baigė architektūros studijas Europoje, Romoje (1926 m.). 1926–1939 m. gyvendamas Kaune parengė daugiau kaip šimtą projektų, dalyvavo konkursuose. Čia suprojektavo geriausius savo pastatus, pasiekė kūrybinę brandą. Svarbiausieji jo projektuoti pastatai Kaune: Akių, ausų, nosies ir gerklės klinikos (1929; dabar Karo ligoninė), Nunciatūra – Vatikano diplomatinė atstovybė (1931; dabar Menininkų namai), Apskrities savivaldybės rūmai (1933; dabar Kauno miesto vyriausias policijos komisariatas), Tyrimų laboratorija (1932–1936; dabar KTU Cheminės technologijos fakultetas), Prekybos, pramonės ir amatų rūmai (1937; dabar Kauno apskrities viešoji biblioteka), Kūno kultūros rūmai (1931; dabar LKKA); „Pienocentro“ rūmai (1931; dabar KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas) ir kt. 1937 m. Paryžiaus tarptautinėje parodoje už „Pienocentro“ projektą apdovanotas garbės diplomu ir bronzos medaliu. Jo suprojektuotus darbus galima laikyti modernistine Lietuvos architektūros kryptimi. Kauno miesto garbės piliečio vardas suteiktas 1991 m. rugsėjo 26 d.  Mirė 1993 m. gegužės 21 d. Vilniuje.