Skaityti6972 kartai
Projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete” kviečia vaikus, jaunimą ir švietimo atstovus gilinti savo žinias dokumentinio kultūros paveldo objektų srityje. 
 
Knygos kultūrą puoselėjančioje svetainėje knyga.kvb.lt pristatomi Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro fonde saugomi XV–XX a. knygų rinkiniai: XV–XIX a. pirmos pusės leidiniai, spaudos draudimo laikotarpio knygos, tarpukario, periodiniai ir išeivijos leidiniai, bibliotekai dovanotos kolekcijos, žymių žmonių knygų rinkiniai, rankraščiai, smulkieji spaudiniai ir kt. 
 
Kultūrinį ir ekonominį tarpukario Kauno gyvenimą iliustruoja virtualios parodos. Pristatomos ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, mokymai. Šios edukacinės priemonės supažindina vaikus ir jaunimą su senąja knyga, ugdo jų kūrybiškumą, skatina naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Svetainėje integruotoje edukacinėje programoje „Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“ pateikiama informacija apie senuosius lietuvių literatūros autorius ir jų kūrinius. Vaikai, naudodamiesi programa, susipažįsta su knygelėmis, kurias skaitė jų seneliai ir proseneliai bei turi galimybę pamatyti iliustracijas, pieštas prieš 70 ir daugiau metų. Be žinomų rašytojų, tokių kaip Pranas Mašiotas, Kazys Binkis ar Motiejus Valančius, programoje pristatomi  ir mažiau girdėti kūrėjai. 

 

Projektą dalinai finansavo

Daugiausiai skaityta