Skaityti5389 kartai

Projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete” kviečia vaikus, jaunimą ir švietimo atstovus savo žinias gilinti dokumentinio kultūros paveldo objektų srityje.

Naujoje, knygos kultūrą puoselėjančioje svetainėje  knyga.kvb.lt  pristatomi Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomi XVI–XX a. knygų rinkiniai – XV–XIX a. pirmos pusės leidiniai, spaudos draudimo laikotarpio knygos, tarpukario leidiniai, periodiniai leidiniai, išeivijos leidiniai, bibliotekai dovanotos kolekcijos, žymių žmonių knygų rinkiniai, rankraščiai, smulkieji spaudiniai ir kt.

Kultūrinį ir ekonominį tarpukario Kauno gyvenimą iliustruoja virtualios parodos. Pristatomos ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, mokymai. Šios edukacinės priemonės supažindina vaikus ir jaunimą su senąja knyga, ugdo jų kūrybiškumą, skatina naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Svetainėje integruotoje edukacinėje programoje „Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“ vaikai ras informacijos apie senuosius lietuvių literatūros autorius ir jų kūrinius,  pamatys, kokias knygeles skaitė jų seneliai ir proseneliai, sužinos, kokios buvo iliustracijos prieš 70 ir daugiau metų. Vaikai galės pavartyti ir paskaityti knygų ištraukas bei pasirinkti, ką  skaityti: pasakas, eilėraščius, apsakymus ar kitų žanrų kūrinius. Be žinomų rašytojų, tokių kaip Pranas Mašiotas, Kazys Binkis, Petras Cvirka, pristatysime negirdėtus, o gal ir pamirštus kūrėjus.

 

Projektą dalinai finansavo