Parodos

  1. Teminės leidinių
  2. Vienos knygos
  3. Personalijų

2022-09-09

Virtuali paroda „Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“

Virtuali paroda „Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“

K. Donelaičio gatvė parodai pasirinkta kaip viena svarbiausių Laikinosios sos...

Skaityti daugiau

2022-07-20

Lietuvių kalbos ir istorijos vadovėliai bei jų autoriai

Lietuvių kalbos ir istorijos vadovėliai bei jų autoriai

Interaktyvią parodą lankykite čia: https://bit.ly/3uWljrr Parodoje apie t...

Skaityti daugiau

2022-06-20

Laikinosios sostinės studentų organizacijų veiklos fragmentai

Laikinosios sostinės studentų organizacijų veiklos fragmentai

Sutrumpintą parodos versiją rasite: https://bit.ly/3OSoPLk Studentų jauni...

Skaityti daugiau

2021-10-29

Tarpukario vadovėliai: gamtos mokslai (II dalis)

Tarpukario vadovėliai: gamtos mokslai (II dalis)

Gamtos mokslai jungia nemažai disciplinų, kurių tiriamieji objektai yra gamta...

Skaityti daugiau

2021-07-27

Tarpukario vadovėlių mozaika: elementoriai, skaitiniai, matematikos vadovėliai

Tarpukario vadovėlių mozaika: elementoriai, skaitiniai, matematikos vadovėliai

KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro internetinėje svetainėje ...

Skaityti daugiau

2021-06-04

Tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos stotelės

Tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos stotelės

Poetą Vytautą Mačernį dažniausiai siejame su jau po jo mirties išleist...

Skaityti daugiau

2022-08-12

Fantastinės literatūros Lietuvoje pradininko Viktoro Kropo romanas „Valentino“

Fantastinės literatūros Lietuvoje pradininko Viktoro Kropo romanas „Valentino“

Nuotykingas rašytojo gyvenimas ir pirmosios knygos Rašytoja...

Skaityti daugiau

2022-02-15

Archaizuota, mitologizuota lietuvių kalba Antano Šmulkščio-Paparonio kelyje į tautinį epą

Archaizuota, mitologizuota lietuvių kalba Antano Šmulkščio-Paparonio kelyje į tautinį epą

Rašytojas, kunigas, politikas Antanas Šmulkštys (1886 02...

Skaityti daugiau

2021-09-10

Juozas Keliuotis ir „Naujosios Romuvos“ fenomenas

Juozas Keliuotis ir „Naujosios Romuvos“ fenomenas

Žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas Juozas Keliuotis 192...

Skaityti daugiau

2021-06-01

Dovana Kaziui Griniui

Dovana Kaziui Griniui

Tarp KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro fonde esančių tęstin...

Skaityti daugiau

2021-04-30

Julian Ursyn Niemcevič istorinių dainų su muzika ir piešiniais rinkinys

Julian Ursyn Niemcevič istorinių dainų su muzika ir piešiniais rinkinys

Lenkų rašytojo, publicisto, politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo J...

Skaityti daugiau

2021-02-26

M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“

M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“

Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“ – antroji istori...

Skaityti daugiau

2022-08-29

Po „Sakalo“ sparnais – leidėjas Antanas Kniūkšta

Po „Sakalo“ sparnais – leidėjas Antanas Kniūkšta

Knygų ir periodinės spaudos leidėjas Antanas Kniūkšta (1892 08 15 Erlė...

Skaityti daugiau

2022-05-27

Stasio Santvaro gyvenimo ir veiklos Laikinojoje sostinėje akimirkos

Stasio Santvaro gyvenimo ir veiklos Laikinojoje sostinėje akimirkos

Mokslai, kelionės ir pirmieji darbai   Poetas, vertėjas...

Skaityti daugiau

2022-04-04

Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir veiklos akimirkos

Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir veiklos akimirkos

Daugumos žmonių sąmonėje rašytojo, vaistininko Antano Žukausko-Vienuol...

Skaityti daugiau

2022-02-09

Sustabdytos Algimanto Mackaus gyvenimo ir veiklos akimirkos

Sustabdytos Algimanto Mackaus gyvenimo ir veiklos akimirkos

Iš A. Mackaus gyvenimo Lietuvoje liko tik dvi – skaitančio knygą...

Skaityti daugiau

2022-01-14

Kauno burmistras Jonas Vileišis karikatūrose, šaržuose ir fotografijose

Kauno burmistras Jonas Vileišis karikatūrose, šaržuose ir fotografijose

Jonas Vileišis (1872–1942) buvo Vasario 16-osios akto signataras...

Skaityti daugiau

2022-01-03

Pabiros iš Algirdo Tito Antanaičio laiškų, straipsnių, recenzijų ir veiklos…

Pabiros iš Algirdo Tito Antanaičio laiškų, straipsnių, recenzijų ir veiklos akimirkų

Literatūros kritikas, publicistas, žurnalistas, teatro veikėjas, radijo laidų...

Skaityti daugiau

Naujienos

Lazdynų Pelėda: dviejų seserų istorija

2022-09-16

Lazdynų Pelėda: dviejų seserų istor…

2022-ieji yra svarbūs metai rašytojoms, kūrusioms po Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. 155 metai sukanka rašytojai Sofijai Pšibiliauskienei ...

Skaityti daugiau
Amerikos paukščiai

2022-07-18

Amerikos paukščiai

Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre saugomi ne tik seni, bet ir reti leidiniai. Vienas išskirtiniausių leidinių, unikalus ir įdomus ne tik ...

Skaityti daugiau
Žymiųjų Europos pasakininkų knygos

2022-06-17

Žymiųjų Europos pasakininkų knygos

Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senųjų ir retų spaudinių fonde yra saugoma knygų įvairiomis užsienio kalbomis. Šiame tekste apra&scaron...

Skaityti daugiau
Mažosios Lietuvos vaizduotoja Ieva Simonaitytė

2022-05-05

Mažosios Lietuvos vaizduotoja Ieva …

2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais minint 125 jos gimimo metus. I. Simonaitytė gerai žinoma kaip Klaipėdos krašto rašytoja, daugumai...

Skaityti daugiau
Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas

2021-12-22

Jono Prano Palukaičio rankraščių fo…

Nuo šiol Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre skaitytojams prieinamas dar vieno išeivio, JAV lietuvio, archyvas1. Jono Prano Palukaič...

Skaityti daugiau
„Malleus Maleficarum“ – tamsioji knygos istorijos pusė

2021-10-27

„Malleus Maleficarum“ – tamsioji kn…

Vesdami ekskursijas KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senosios knygos ekspozicijoje nuolat kalbame apie knygų nešamą šviesą, ...

Skaityti daugiau
Skaityti6108 kartai

Seminaras „Senųjų dokumentų tvarkymas“

2013 m. balandžio 16 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko praktinis seminaras senuosius dokumentus kataloguojantiems, tyrinėjantiems specialistams. Kolegos iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos regionų bibliotekų buvo supažindinti su senųjų, retųjų dokumentų vertės nustatymo metodikomis, aptarti teoriniai senųjų knygų apibrėžimo klausimai, tokių knygų fondo kaupimo perspektyvos, darbo su fondais ir fondų priežiūros reikalavimai, senųjų leidinių indentifikavimo būdai ir pagalbinės priemonės, senųjų leidinių aprašo išsamumas, konvoliutų ir oficialiųjų Prūsijos valdžios raštų katalogavimo specifika. Seminare patirtimi dalinosi Nacionalinės bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centro Restauravimo skyriaus aukščiausiosios kategorijos restauratorė Jūratė Dulinskienė, Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro vadovė Jolita Steponaitienė, vyriausioji bibliotekininkė Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, redaktorė Alma Masevičienė bei Katalogavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Dalia Pečiulienė.

____________

Konferencija „Spaudos paveldas Kauno regiono atminties institucijose: išsaugojimo ir sklaidos perspektyvos“

____________

Konferencija „Kauno architektūros ir spaudos paveldas - kultūros erdvė miesto bendruomenei“

Spalio 23 d. popietę Kauno apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose įvyko šventinė konferencija „Kauno architektūros ir spaudos paveldas – kultūros erdvė miesto bendruomenei“, skirta architekto Vytauto Landsbergio–Žemkalnio suprojektuoto pastato Prekybos, pramonės ir amatų rūmams Kaune 70-mečio jubiliejui paminėti.

Konferenciją organizavo Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Į Senųjų spaudinių ekspozicijos salę susirinko nemažas būrys garbingų svečių, tarp kurių - Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis su žmona G. Ručyte, rašytojas ir režisierius V.V. Landsbergis, Kauno meras A. Kupčinskas, LNMMB generalinis direktorius V. Gudaitis ir kt. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas, prisiminimais apie tėvą ir jo projektuotus rūmus pasidalino prof. V. Landsbergis. V.V. Landsbergis pristatė ir parodė savo dokumentinio filmo „ Visa teisybė apie mano tėvą“ fragmentą apie senelį V. Landsbergį-Žemkalnį.

Pranešimus skaitė žymūs architektai, menotyrininkai bei KAVB ir PPAR atstovai:

Architektūros istorikė Jolita Kančienė – „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – architektūros ir dailės sintezės šedevras“

VDU Menų fakulteto doc. dr. Rasutė Žukienė – „Dailės kūriniai Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose - šalies įvaizdžio dalis"

VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedros doc. dr. Vytautas Petrušonis – „Socialinio solidarumo motyvai architekto V. Landsbergio-Žemkalnio kūryboje“

VDU Užsienio kalbų centro lektorius ir KAVB vyr. redaktorius Sigitas Lūžys – „Žodis ir forma: erdvės modifikacija (biblioteka Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose)“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis – „Verslo bendruomenė vakar, šiandien, rytoj“

____________

Knygos „Iš atminties ekrano“ pristatymas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose (K. Donelaičio g. 8) buvo pristatyta žymaus Lietuvos architekto, Nepriklausomybės kovų savanorio, visuomenės veikėjo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio knyga „Iš atminties ekrano: rašyta ir pasakota" („Versus aureus“). Knygos sudarytojas – prof. Vytautas Landsbergis.
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) per savo šimtą turiningo gyvenimo metų paliko ryškų pėdsaką Lietuvos architektūros istorijoje, valstybės ir visuomenės gyvenime. Skelbiami jo atsiminimai yra itin gyvas, vaizdingas istorijos liudijimas, o sykiu – įtaigus asmens ir jo aplinkos portretas. Įvykių faktus, dažnai mažai žinomus arba pamirštus, bei atminties paveikslus lydi autoriaus mintys apie kūrybos, darbo ir gyvenimo prasmę, apie pareigą ir garbę.
V. Landsbergis-Žemkalnis – architektas, inžinierius, pedagogas, valstybininkas – gimė 1893 m. kovo 10d. Linkaučiuose (Pakruojo r.) teatralo, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio šeimoje. Būsimasis architektas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Už pasižymėjimą kautynėse ties Radviliškiu su bermontininkais 1919 m. apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1922 m. baigė Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. Pirmasis iš Lietuvos architektų baigė architektūros studijas Europoje, Romoje (1926 m.). 1926–1939 m. gyvendamas Kaune parengė daugiau kaip šimtą projektų, dalyvavo konkursuose. Čia suprojektavo geriausius savo pastatus, pasiekė kūrybinę brandą. Svarbiausieji jo projektuoti pastatai Kaune: Akių, ausų, nosies ir gerklės klinikos (1929; dabar Karo ligoninė), Nunciatūra – Vatikano diplomatinė atstovybė (1931; dabar Menininkų namai), Apskrities savivaldybės rūmai (1933; dabar Kauno miesto vyriausias policijos komisariatas), Tyrimų laboratorija (1932–1936; dabar KTU Cheminės technologijos fakultetas), Prekybos, pramonės ir amatų rūmai (1937; dabar Kauno apskrities viešoji biblioteka), Kūno kultūros rūmai (1931; dabar LKKA); „Pienocentro“ rūmai (1931; dabar KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas) ir kt. 1937 m. Paryžiaus tarptautinėje parodoje už „Pienocentro“ projektą apdovanotas garbės diplomu ir bronzos medaliu. Jo suprojektuotus darbus galima laikyti modernistine Lietuvos architektūros kryptimi. Kauno miesto garbės piliečio vardas suteiktas 1991 m. rugsėjo 26 d.  Mirė 1993 m. gegužės 21 d. Vilniuje.