Parodos

  1. Teminės leidinių
  2. Vienos knygos
  3. Personalijų

2021-10-29

Tarpukario vadovėliai: gamtos mokslai (II dalis)

Tarpukario vadovėliai: gamtos mokslai (II dalis)

Gamtos mokslai jungia nemažai disciplinų, kurių tiriamieji objektai yra gamta...

Skaityti daugiau

2021-07-27

Tarpukario vadovėlių mozaika: elementoriai, skaitiniai, matematikos vadovėliai

Tarpukario vadovėlių mozaika: elementoriai, skaitiniai, matematikos vadovėliai

KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro internetinėje svetainėje ...

Skaityti daugiau

2021-06-04

Tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos stotelės

Tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos stotelės

Poetą Vytautą Mačernį dažniausiai siejame su jau po jo mirties išleist...

Skaityti daugiau

2021-04-16

Vytauto Sirijos Giros kaunietiškieji gyvenimo ir kūrybos potėpiai

Vytauto Sirijos Giros kaunietiškieji gyvenimo ir kūrybos potėpiai

Vilnių būsimam rašytojui Vytautui Sirijos Girai teko palikti labai sku...

Skaityti daugiau

2021-03-25

Po rašytojo Juozo Balčiūno-Švaisto gyvenimą ir kūrybą pasižvalgius

Po rašytojo Juozo Balčiūno-Švaisto gyvenimą ir kūrybą pasižvalgius

Rašytojas, kariuomenės veikėjas, žurnalistas, kelių leidinių redaktori...

Skaityti daugiau

2021-01-22

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos dalis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos dalis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Kunigas pranciškonas, liaudies gydytojas, pirmasis Lietuvos floros tyr...

Skaityti daugiau

2022-02-15

Archaizuota, mitologizuota lietuvių kalba Antano Šmulkščio-Paparonio kelyje į tautinį epą

Archaizuota, mitologizuota lietuvių kalba Antano Šmulkščio-Paparonio kelyje į tautinį epą

Rašytojas, kunigas, politikas Antanas Šmulkštys (1886 02...

Skaityti daugiau

2021-09-10

Juozas Keliuotis ir „Naujosios Romuvos“ fenomenas

Juozas Keliuotis ir „Naujosios Romuvos“ fenomenas

Žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas Juozas Keliuotis 192...

Skaityti daugiau

2021-06-01

Dovana Kaziui Griniui

Dovana Kaziui Griniui

Tarp KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro fonde esančių tęstin...

Skaityti daugiau

2021-04-30

Julian Ursyn Niemcevič istorinių dainų su muzika ir piešiniais rinkinys

Julian Ursyn Niemcevič istorinių dainų su muzika ir piešiniais rinkinys

Lenkų rašytojo, publicisto, politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo J...

Skaityti daugiau

2021-02-26

M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“

M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“

Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“ – antroji istori...

Skaityti daugiau

2021-02-15

Motiejus Valančius kovos už blaivybę kelyje: Juozas Tumas Vaižgantas apie…

Motiejus Valančius kovos už blaivybę kelyje: Juozas Tumas Vaižgantas apie M. Valančiaus „blaivybės gromatas“

Juozas Tumas-Vaižgantas komentaruose knygelės pradžioje pristatė Motiejaus Va...

Skaityti daugiau

2022-04-04

Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir veiklos akimirkos

Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir veiklos akimirkos

Daugumos žmonių sąmonėje rašytojo, vaistininko Antano Žukausko-Vienuol...

Skaityti daugiau

2022-02-09

Sustabdytos Algimanto Mackaus gyvenimo ir veiklos akimirkos

Sustabdytos Algimanto Mackaus gyvenimo ir veiklos akimirkos

Iš A. Mackaus gyvenimo Lietuvoje liko tik dvi – skaitančio knygą...

Skaityti daugiau

2022-01-14

Kauno burmistras Jonas Vileišis karikatūrose, šaržuose ir fotografijose

Kauno burmistras Jonas Vileišis karikatūrose, šaržuose ir fotografijose

Jonas Vileišis (1872–1942) buvo Vasario 16-osios akto signataras...

Skaityti daugiau

2022-01-03

Pabiros iš Algirdo Tito Antanaičio laiškų, straipsnių, recenzijų ir veiklos…

Pabiros iš Algirdo Tito Antanaičio laiškų, straipsnių, recenzijų ir veiklos akimirkų

Literatūros kritikas, publicistas, žurnalistas, teatro veikėjas, radijo laidų...

Skaityti daugiau

2021-11-30

Konstantino Šakenio gyvenimo stotelės

Konstantino Šakenio gyvenimo stotelės

Inžinieriaus, pedagogo, politikos ir visuomenės veikėjo Konstantino Ša...

Skaityti daugiau

2018-12-27

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Antanas Smetona

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Antanas Smetona

Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Lietuvos Respubli...

Skaityti daugiau

Naujienos

Mažosios Lietuvos vaizduotoja Ieva Simonaitytė

2022-05-05

Mažosios Lietuvos vaizduotoja Ieva …

2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais minint 125 jos gimimo metus. I. Simonaitytė gerai žinoma kaip Klaipėdos krašto rašytoja, daugumai...

Skaityti daugiau
Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas

2021-12-22

Jono Prano Palukaičio rankraščių fo…

Nuo šiol Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre skaitytojams prieinamas dar vieno išeivio, JAV lietuvio, archyvas1. Jono Prano Palukaič...

Skaityti daugiau
„Malleus Maleficarum“ – tamsioji knygos istorijos pusė

2021-10-27

„Malleus Maleficarum“ – tamsioji kn…

Vesdami ekskursijas KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Senosios knygos ekspozicijoje nuolat kalbame apie knygų nešamą šviesą, ...

Skaityti daugiau

2021-08-16

Jaunojo literatūros klasiko Vytauto…

Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras, staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje. Jis mirė pačiame savo trumpos karje...

Skaityti daugiau
Pokalbis su restauratore Odeta Pranckevičiene: apie kasdienius iššūkius ir atradimus darbe bei kas ją motyvuoja tobulėti

2021-07-08

Pokalbis su restauratore Odeta Pran…

KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Facebook paskyroje ir svetainėje nuolat viešiname įdomius pasakojimus apie senuosius leidinius bei...

Skaityti daugiau
Knygnešių istorijos Petro Rusecko atsiminimų rinkiniuose „Knygnešys“ (I ir II t.)

2021-06-08

Knygnešių istorijos Petro Rusecko a…

Spaudos draudimo gadynės žmonės paskui kitas kitą amžinybėn eina, nusinešdami su savimi labai brangių mūsų praeičiai atsiminimų. Jei mes tų žmonių ats...

Skaityti daugiau