Parodos

  1. Teminės leidinių
  2. Vienos knygos
  3. Personalijų

2018-10-12

Iškiliausi laikinosios sostinės kalbininkai

Iškiliausi laikinosios sostinės kalbininkai

  Kalba yra valstybės pamatas, o kalbininkai rūpinasi, kad šis pamat...

Skaityti daugiau

2018-07-10

Laikinosios sostinės restoranai – reikšminga kultūrinio gyvenimo dalis

Laikinosios sostinės restoranai – reikšminga kultūrinio gyvenimo dalis

Parodoje „Laikinosios sostinės restoranai – reikšminga kultūrinio gyvenimo da...

Skaityti daugiau

2018-05-17

Skelbimai tarpukariu

Skelbimai tarpukariu

Tarpukario Lietuvos periodiniuose leidiniuose „Diena“, „Dienos informacija“, ...

Skaityti daugiau

2018-05-14

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektavimas ir statyba

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektavimas ir statyba

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų raida atspindi sudėtingą XX a. Lietuvos vals...

Skaityti daugiau

2018-02-22

Šimtmečio herojai gamtos, technikos mokslų, verslo srityse

Šimtmečio herojai gamtos, technikos mokslų, verslo srityse

Po 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo pras...

Skaityti daugiau

2018-01-10

Nuo varžtų iki mašinų: metalo pramonė Kaune 1918–1940 m.

Nuo varžtų iki mašinų: metalo pramonė Kaune  1918–1940 m.

Metalo pramonės Kaune pradžia – XIX a. Šančiuose ir Karmelituose įsteigtos įm...

Skaityti daugiau

2018-11-22

Vokiečių lietuvių draugijos laikraštis „Das neue Litauen“

Vokiečių lietuvių draugijos laikraštis „Das neue Litauen“

Laikraštis „Das neue Litauen“ pradėtas leisti 1917 m. spalio 25 d. Berlyne. J...

Skaityti daugiau

2018-08-14

Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“

Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“

Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“ pasiro...

Skaityti daugiau

2018-03-20

Žurnalas moterims „Moters magazinas“

Žurnalas moterims „Moters magazinas“

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje yra ...

Skaityti daugiau

2017-10-19

Juozas Eretas – šveicaras, rašęs apie Lietuvą

Juozas Eretas – šveicaras, rašęs apie Lietuvą

Lietuvą pamilęs šveicaras Juozas Eretas (1896–1984) buvo Lietuvos telegramų a...

Skaityti daugiau

2017-01-11

„Lietuvos virėja“ – daugelio kartų kulinarijos enciklopedija!

„Lietuvos virėja“ – daugelio kartų kulinarijos enciklopedija!

Vincenta Zavadska (apie 1824–1894), būdama Vilniaus spaustuvininko ir knygini...

Skaityti daugiau

2016-10-24

„Naujas žodis“ – tarpukario žurnalas ir leidybos bendrovė

„Naujas žodis“ – tarpukario žurnalas ir leidybos bendrovė

Populiarus tarpukario periodinis leidinys – liberalios krypties, nepartinis, ...

Skaityti daugiau

2018-11-19

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Petras Klimas

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Petras Klimas

Petras Klimas (1891–1969) – vienas iš nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėj...

Skaityti daugiau

2018-11-13

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Jonas Smilgevičius

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Jonas Smilgevičius

Pramonininkas, verslininkas, agronomas, ūkininkas, bankininkas, politikas, 19...

Skaityti daugiau

2018-11-07

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Aleksandras Stulginskis

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Aleksandras Stulginskis

Visuomenės veikėjas, agronomas, pirmasis pagal Lietuvos Respublikos Konstituc...

Skaityti daugiau

2018-10-22

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Mykolas Biržiška

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Mykolas Biržiška

Vasario 16-osios Akto signataras Mykolas Biržiška (1882–1962) buvo teisininka...

Skaityti daugiau

2018-10-15

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Kazimieras Bizauskas

Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Kazimieras Bizauskas

  Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Bizauskas (1892–1941) ...

Skaityti daugiau

2018-10-09

Nepriklausomybės akto signatarų leidinius prisimenant: Justinas Staugaitis

Nepriklausomybės akto signatarų leidinius prisimenant: Justinas Staugaitis

  1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras...

Skaityti daugiau

Naujienos

„Eglė žalčių karalienė“ XIX amžiuje ir šiandien

2018-12-07

„Eglė žalčių karalienė“ XIX amžiuje…

Visų žinoma ir mėgstama, kone seniausia lietuvių liaudies pasaka yra „Eglė žalčių karalienė“. Siužetas daugumai žinomas iš knygų, vaidinimų, Salomėjos Nėries...

Skaityti daugiau
Rašytojo, švietėjo ir kunigo Antano Tatarės didaktiniai leidiniai

2018-11-29

Rašytojo, švietėjo ir kunigo Antano…

Antanas Tatarė (1805–1889) – pirmasis Užnemunės lietuvių rašytojas, vikaras, švietėjas, kurio beletristika XIX amžiaus pabaigoje – XX a. pradžioje plačiai pa...

Skaityti daugiau
Autografuotos knygos: Vaižgantui ir Vaižganto

2018-11-12

Autografuotos knygos: Vaižgantui ir…

Kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, tautinio sąjūdžio veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 09 20 Maleišiuose, Svėdasų valsč., Ukmergės a...

Skaityti daugiau
Paroda „Tarpukario Kaune leistų žurnalų viršelių mozaika"

2018-10-15

Paroda „Tarpukario Kaune leistų žur…

  Parodos „Tarpukario Kaune leistų žurnalų viršelių mozaika“ tikslas – retrospektyviai apžvelgti, kaip tarpukario Kaune platintų žurnalų turinys buv...

Skaityti daugiau
Jaunimo laikraštėlių kolekcijos skaitymas – jau ir nuotoliniu būdu!

2018-05-30

Jaunimo laikraštėlių kolekcijos ska…

KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyrius pristato tik nedidelę turimo dokumentinio paveldo dalį – nuo 1918 m. ir vėliau leistus jaunimo leidinius (laikraštėlių ...

Skaityti daugiau
Paroda „Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“

2018-04-30

Paroda „Iškiliausi laikinosios sost…

Pristatome antrąją valstybės atkūrimo šimtmečio herojams skirtą unikalią parodą „Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“, kurios tikslas – atkreipti dėm...

Skaityti daugiau