Dovana Kaziui Griniui

Tarp KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro fonde esančių tęstinių leidinių komplektų dėmesį atkreipia vieno komplekto nugarėlė su įspaustais inicialais K. G. Atvertus šį komplektą, kuriame įrišti „Laikinųjų vyriausybės žinių“ 1918–1920 m. [1]  ir „Vyriausybės žinių“ 1920–1923 m. numeriai, paslaptis paaiškėja. Nors asmuo, kuriam dovanojamas šis įstatymų rinkinio komplektas, neįvardytas, tačiau akivaizdu, kad jis – buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius.
Po garsiojo 1935 m. spalio 12 d. memorandumo prezidentui Antanui Smetonai dėl politinės padėties Lietuvoje, kurį pasirašė ir dr. K. Grinius, pastarasis atsistatydino iš Kauno miesto sveikatos viršininko pareigų, kuriose dirbo nuo 1926 m., ir buvo išlydėtas kolegų. „Vyriausybės žinių“ komplektas buvo simbolinė jo bendradarbių šiame skyriuje ir kitų, panorusių prisidėti, dovana – tarsi priminimas apie dr. K. Griniaus nuopelnus Lietuvos valstybei, kurie atsispindi ir jam dovanoto komplekto dokumentuose.
 
 
Prie padėkos už tarnybą Kauno miesto Medicinos ir sanitarijos skyriaus ir Sveikatos skyriaus [2] vedėjo pareigose pridėtas lapas su parašais. Jame pasirašė vaikų ir vidaus ligų gydytoja dr. Elena Džigurda Sleževičienė, vadovavusi Vilijampolės vaikų sveikatos centrui ir dirbusi miesto Vaikų ambulatorijoje, nervų ir širdies ligų specialistas Lazaris Epšteinas, vidaus ligų gydytojas Vytautas Velbutas, vidaus ir vaikų ligų gydytojas, Panemunės rajono sanitarijos gydytojas Jurgis Balčiūnas, akių ligų gydytoja, Kauno miesto savivaldybės Centro ambulatorijos  vedėja dr. Marija Korganovaitė-Staneikienė, gydytoja Marija Degutienė, veterinarijos gydytojas, „Maisto“ akcinės bendrovės veterinarijos inspektorius Petras Gavėnas, akušerės Emilija Baublienė, Marija Jurkšienė, Teresė Jusionienė, Jadvyga Kondratavičienė, Stefanija Kundrotienė, Zofija Mackevičiūtė-Paulauskienė; gailestingosios seserys Zelda Bliumienė, Marija Bindokaitė-Kalėdienė, Ona Krupštaitienė, Valerija Misevičienė, Katrė Venskienė; gailestingoji sesuo ir akušerė Zofija Vasiakaitė, ilgametė Kovai su tuberkulioze draugijos Kauno skyriaus valdybos narė, gyvenusi ir K. Griniaus name Laisvės alėjoje, ir kiti. Iš viso padėką pasirašė 62 asmenys. Tarp pasirašiusių buvo ir du su medicina nesusiję asmenys – tai Kauno konservatorijos direktorius, kompozitorius Juozas Gruodis ir žurnalistas, redaktorius Valentinas Gustainis. 
Ne atsitiktinai išlydintieji pabrėžė dr. Kazio Griniaus darbštumą, paslaugumą, sąžiningumą ir teisingumą. Savo pavaldiniams jis priekaištaudavo retai, o jei ir pabardavo ką nors ne taip padarius ar ne tą pasakius, tai dažniausiai pelnytai. Kartais būdavo griežtas, bet visada – teisingas. Tą pastebėjo ir buvę jo kolegos.
 
Post scriptum: KAVB yra ir daugiau įvairiems asmenims, įstaigoms, organizacijoms priklausiusių „Vyriausybės žinių“ komplektų. Vienas 1918–1922 m. „Laikinųjų vyriausybės žinių“ ir „Vyriausybės žinių“ komplektas priklausė tuo metu pulkininko, vėliau generolo, Lietuvos karinio veikėjo, advokato V. Grigaliūno-Glovackio (1885–1964) asmeninei bibliotekai. Čia rasti įrašai ranka, atlikti paties V. Grigaliūno-Glovackio: Komplektas pulkininko Grigaliūno-Glovackio; Iš viso šiame komplekte numeruotų Trys šimtai keturesdešimts lapų / 340 / - sausio 24 d. 1923 m. - pulkininkas Grigaliūnas-Glovackis
Kitas 1918–1923 m. „Laikinųjų vyriausybės žinių“ ir „Vyriausybės žinių“ komplektas priklausė advokato, bibliofilo, 27 knygos mėgėjų draugijos nario bei jos sekretoriaus Viktoro Cimkausko (1896–1944) asmeninei bibliotekai. Komplekte įklijuotas Viktoro Cimkausko ekslibrisas, kurį jam 1923 m. sukūrė dailininkas Mstislavas Dobužinskis. 
Vienas „Vyriausybės žinių“ 1921–1922 m. komplektas, saugomas KAVB, anksčiau priklausė advokatui Ozeriui Finkelšteinui (1863–1932), o vėliau pateko į Advokatų tarybos knygyną. Komplekte yra spaudai: O. Finkelšteinas Prisiekęs advokatas Kaunas, Kęstučio g-vė 63 ir Prisiekusiųjų Advokatų Tarybos knygynas Nr. A / 317. Lietuvos advokatų tarybai priklausė ir vienas KAVB saugomas „Vyriausybės žinių 1918–1923 metų rodyklės“ egzempliorius. Apie tai liudija jame palikti spaudai Lietuvos Prisiekusiųjų Advokatų Taryba Kaunas ir Lietuvos Advokatų Tarybos knygynas Nr. Vž / 30
Bibliotekos fonde yra ir Seimo knygynui priklausiusių „Vyriausybės žinių“ komplektų, kuriuose rastas antspaudas su Vyčiu ir užrašu Seimo knygynas bei spaudu, liudijančiu, kada komplektas įrašytas į Seimo inventorinę knygą.
 
 
Literatūra:
  1. Šiuo pavadinimu leidinys buvo leidžiamas iki 1920 m. birželio 12 d., Nr. 37.
  2. Kauno miesto Medicinos ir sanitarijos skyrius nuo 1934 m. vadinosi Kauno miesto Sveikatos skyriumi.
 
Parodos medžiagą parengė ir vaizdus skaitmenino Alvydas Surblys
Tekstą redagavo Gabrielė Gibavičienė

 

 

Last modified on Thursday, 19 August 2021 14:49

Daugiausiai skaityta

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

More information