Nuo varžtų iki mašinų: metalo pramonė Kaune 1918–1940 m.

Pabaltės valstybių pramonė = Industrie der Baltischen Staaten. – Kaunas, [1928], p. VII. Pabaltės valstybių pramonė = Industrie der Baltischen Staaten. – Kaunas, [1928], p. VII.
Paskelbtas Teminės leidinių
Skaityti 36 kartai

Metalo pramonės Kaune pradžia – XIX a. Šančiuose ir Karmelituose įsteigtos įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai dariusios įtaką ir tarpukario Kauno metalo pramonės raidai. 1879 m. Kauno priemiestyje Šančiuose buvo įsteigtas brolių Šmidtų vinių fabrikas, kuris nuo 1892 m. veikė kaip vinių, vielos ir geležies dirbinių fabrikas „Vestfalia“. Broliai Georgas, Ludvigas ir Vilhelmas Šmidtai buvo vokiečiai, metalo ir mašinų gamybos pramoninkai iš Reino krašto. 1879 m. vienas jų – Vilhelmas Šmidtas – atvyko į Kauną. Tarpukaryje buvusio brolių Šmidtų metalo fabriko teritorijoje įsikūrė daug įmonių, daugiausiai tekstilės: „Audimas“, „Cotton“, „Delkla“, „Diana“ „Nerilit“, „Pluoštas“,
„Tangora“, „Union Standart“, „Vatolit“, „Vebevid“, bet tuo pačiu metu veikė ir „Metalo“ fabriko akcinė bendrovė, buvusi brolių Šmidt.
Kitos senosios metalo pramonės įmonės buvo įsikūrusios teritorijoje palei dabartinį Vytauto prospektą. 1862 m., maždaug dabartinės autobusų stoties teritorijoje, įsikūrė metalo fabrikas „Minerva“. Dabar yra išlikusi fabriko kontora, projektuota rusų architekto Nikolajaus Andrejevo (1894 m.), kuri tarpukaryje buvo pritaikyta autobusų stočiai – dabar tai autobusų stoties senasis pastatas. 1864 m. fabriką nupirko Mikalojus Pranciškus Rekoša. 1869 m. teritorijoje tarp Vytauto pr., Krėvos g. ir Totorių g. buvo įsteigtas S. Abromavičiaus metalo fabrikas „Mars“, o 1867 m. Karmelituose – Dovydo Šereševskio vinių fabrikas. Jį 1870 m. išsipirko Jokūbas Glezeris ir pavadino „Vulkanu“. „Minerva“, „Mars“ ir „Vulkanas“ tarpukaryje nebeveikė, tačiau atsirado naujų metalo pramonės įmonių, kai kurios iš jų įsikūrė vietoj anksčiau veikusių. 1918–1940 m. veikusios metalo pramonės įmonės – „Metalas“, „Nemunas“, „Neris“, brolių Tilmansų, „Livėla“, „Hermes“, brolių Melnikų, J. Jarmolovskio, J. Masaicevo – pristatomos parodoje.

 

Parengė vyresn. bibliotekininkas A. Surblys, vyr. bibliotekininkė E. Rudminaitė, vyrens. bibliotekininkė A. Krištaponytė, vyrens. bibliotekininkė G. Gibavičienė.

Atnaujinta 2018-01-10 20:48