Kviečiame į parodą „Kazio Bradūno kūrybos skveras“

Paskelbtas Naujienos
Skaityti 192 kartai
Žymėtas pagal

„Didelis kūrėjas yra didelis tiek, kiek jis pajėgia iliuziją pristatyti idėjine tikrove, jos nesužalodamas. Kalbu apie poetą Kazį Bradūną. Jis yra autentiškas tremtinys Svetimoje duonoje, pamaldus piligrimas Vilniaus varpuose, jis yra tautinis moralistas Devyniose baladėse ir Sidabrinėse kamanose, jis pagonių kunigas Apeigose ir Morėnų ugnyse, estetas Mare, simbolistas Sonatose ir Fugose. Kazio Bradūno poezijos skrynia neatrakinama vienu raktu“.

Pelenų figūra Bradūno kūryboje / Anatolijus Kairys // Šeštoji pradalgė : literatūros metraštis. – London : Nidos knygų klubas, 1969, p. 373–396.

 

Paroda veikia K. Donelaičio g. 8, II a.

Atnaujinta 2017-03-02 16:20